Palvelualojen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Taantuma ei hellittänyt palvelualoilla, kuljetus ja varastointi kärsivät eniten
  3. Palkkasumma kääntyi laskuun kolmannella neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Matkailu- ja ravitsemisalan näkymät haasteelliset

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09 1734 2659)
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne heikkeni edelleen vuoden 2009 heinä-syyskuussa liikevaihdon supistuessa alkuvuottakin nopeammin. Tähän vaikutti edelleen eniten palvelutoimialojen suurimman ryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin kehityksen huononeminen. Kaikkiaan palvelualojen liikevaihto supistui tarkastelujakson aikana keskimäärin 9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kiinteistöalan palveluiden suhdanne säilyi vielä kohtuullisen hyvänä liikevaihdon kasvaessa jopa nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä. Kasvussa olivat edelleen myös taiteen-, viihteen ja virkistyksen toimialat. Muun palvelutoiminnan liikevaihto pysytteli heinä-syyskuussa vuodentakaisella tasollaan. Sen sijaan kaikkien muiden palvelutoimialojen liikevaihto supistui.

Palvelujen tuottajahinnat laskivat heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan hinnat kallistuivat keskimäärin lähes 6 prosenttia. Hintojen laskuun vaikutti erityisesti tieliikenteen ja meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetusten hintojen laskeminen. Tieliikenteen tavarankuljetusten hinnat laskivat vuodessa yli 6 prosenttia ja meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetusten hinnat lähes 22 prosenttia. Hintojen laskua hillitsi muun muassa toimisto- ja liiketilojen vuokrien sekä arkkitehti- ja insinööripalvelujen hintojen nousu.

Työllisiä palvelualoilla kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ansiotaso nousi heinä-syyskuussa vajaan prosentin edeltävän neljänneksen tasosta.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä palvelualojen palkkasumma supistui lähes yhtä paljon kuin koko talouden palkkasummakin, noin prosentin vuodentakaisesta. Viime vuonna vastaavaan aikaan palveluiden palkkasumma kasvoi runsaat 9 prosenttia vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kehitys oli heikointa hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, joissa palkkasumma supistui noin kolme prosenttia. Sen sijaan taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen palkkasumma kasvoi samaan aikaan yli 6 prosenttia ja kiinteistöalankin palkkasumma noin 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010