Ruotsin tv ja museot vapaa-ajan suosikkeja Ahvenanmaalla

  1. Kulttuuri vetää, soittaminen ei
  2. Yle menettänyt suosiotaan
  3. Ruotsin TV4 suosituin kanava

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Ekholm toimii suunnittelijana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa. Artikkeli on julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 8/2009.

Riikinruotsalainen media on ahvenanmaalaisille jopa suomenruotsalaista tärkeämpi.

Ahvenanmaalaisten suosituimmat vapaa-ajan harrastukset ovat television ja dvd-filmien katselu. Seuraavina tulevat radion kuuntelu, lukeminen, tietokoneen käyttö sekä musiikin kuuntelu. Vuoden 2000 tuloksiin verrattuna eniten on lisääntynyt tietokoneen käyttö ja valokuvaus, joiden suosio on kaksinkertaistunut. Syinä pidetään tietotekniikan sekä digikuvauksen yleistymistä. Tietokone- ja tv-pelien suosio on samalla puoliintunut. 35 prosenttia vastanneista kuuntelee musiikkia lähes päivittäin.

Tiedot käyvät ilmi Ålands statistik- och utredningsbyrån ÅSUBin alkuvuonna 2009 julkaisemasta raportista. Siinä kuvataan vähintään 16 vuotta täyttäneiden ahvenanmaalaisten kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksia vuonna 2008 sekä harrastusten muutoksia vuoteen 2000 verrattuna.

Kulttuuri vetää, soittaminen ei

Museossa oli vuoden aikana käynyt kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista ahvenanmaalaisista. Osuus on huomattavasti suurempi kuin Manner-Suomen väestössä, jota on tutkittu Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksissa.

Myös elokuvissa, teatterissa ja konsertissa käyminen on Ahvenanmaalla tavallisempaa kuin muualla Suomessa. Soittaminen näyttää sen sijaan olevan harvinaisempaa kuin Manner-Suomessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.5.2010