Kaupan toimialakatsaus II/2009

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon sukellus jatkui toisella neljänneksellä
  3. Kaupan alalla työllisten määrä väheni tuntuvasti
  4. Kaupan näkymät jatkuivat synkkinä
  5. Fokus: Mistä kaupan toimialojen erilainen shokkiherkkyys johtuu?
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon heikko kehitys jatkui vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Alan työllisten määrä väheni niin ikään tuntuvasti verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat synkät lähikuukausille. Vuoden 2009 heinäkuulta saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan.

Auto- ja tukkukaupassa liikevaihto väheni huomattavasti toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Myös vähittäiskaupassa myynti supistui verrattuna edelliseen vuoteen, mutta nousi hieman verrattuna edelliseen neljännekseen. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on poikkeuksellisen alhaalla, vaikka kohosi hieman verrattuna edelliseen neljännekseen. Auto- ja vähittäiskaupan yrityksissä myynnin ja työllisten määrän arvioitiin yhä vähentyvän lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.9.2009