Miten ulkomaankauppa romahti - onko luvassa myös nopea nousu?

  1. Seuraako nopeaa laskua nopea nousu?
  2. Vuosi 2008 ulkomaankaupan huippuvuosi
  3. Venäjänkauppa supistui nopeasti
  4. Metallien viennin arvo laski jyrkästi
  5. Muutkin vientialat laskuun loppuvuodesta
  6. Öljyn hinnan lasku taittoi energiatuonnin
  7. Miten tästä eteenpäin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Matti Heiniemi on tulliylitarkastaja Tullihallituksen tilastoyksikössä ja Timo Koskimäki Tullihallituksen tilastojohtaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2009.

Kansallisten markkinoiden merkitys on vähentynyt ja kysynnän muutokset yksittäisissä talouksissa kanavoituvat nopeasti koko ulkomaankaupan ketjuun. Tästä johtuu, että ulkomaankauppa kutistuu nyt koko maailmassa nopeasti. Suomessa vienti supistui alkuvuonna EU-maista eniten.
________________________

Sitten viime laman Suomen ulkomaan tavarakaupan koko - mitattuna viennin arvon suhteena bruttokansantuotteeseen - on lähes kaksinkertaistunut. 1980-luvun taitteessa tavaraviennin koko suhteessa bruttokansantuotteeseen oli alle 20 prosenttia, vuonna 2008 tavaraviennin arvo oli 35 prosenttia bkt:n arvosta.

Samanlainen muutos on tapahtunut useimmissa maailman maissa. Kansainvälinen kauppa on viime vuosina kasvanut selvästi nopeammin kuin talous kokonaisuutena. Syynä tähän on yhä syvenevä globaali erikoistuminen. Sen seurauksena tuotannolliset ketjut eivät enää sijaitse yhdessä maassa, joten itse tuotantoprosessiin liittyy kansainvälistä kauppaa. Kaupan arvo kasvaa, koska lopputuotteen aikaansaamiseksi tarvittavat raaka-aineet, puolivalmisteet ja osat tuotetaan eri maissa ja myös kokoonpanoa on sijoitettu eri maihin.

Amerikkalainen ekonomisti Kei-Mu Yi kuvaa ilmiötä seuraavalla esimerkillä: "Kauppa kasvaa globaalien tuotantoketjujen maailmassa nopeasti, koska komponentit ja osin viimeistellyt tuotteet ylittävät rajat useampia kertoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa valmistettu traktori olisi vielä pari vuosikymmentä sitten tehty amerikkalaisesta teräksestä ja osista; se olisi esiintynyt ulkomaankaupan tilastoissa vasta jos valmis traktori viedään maasta. Nykyään samaisen traktorin valmistukseen saatetaan käyttää intialaista terästä, joka muokataan Meksikossa ennen kuin lopputuote myydään maailmanmarkkinoille amerikkalaisena traktorina" (The Economist, March 28th, 2009).

Seuraako nopeaa laskua nopea nousu?

Samantapaisia tuotantoketjujen uudelleenorganisoitumisia on tapahtunut kaikilla toimialoilla. Uudelleenorganisoitumisen seurauksena ulkomaankauppa on paitsi kasvanut myös muuttunut herkemmäksi kysynnän muutoksille. Kansallisten markkinoiden merkitys on vähentynyt ja kysynnän muutokset yksittäisissä talouksissa kanavoituvat nopeasti koko ulkomaankaupan ketjuun. Juuri tästä johtuu, että ulkomaankauppa kutistuu nyt koko maailmassa nopeasti.

Voi kuitenkin olla, että mekanismi toimii myös toiseen suuntaan niin, että kun talous alkaa elpyä, myös maailmankauppa lisääntyy nopeasti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.3.2010