Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tuija Lapveteläinen työskentelee Tilastokeskuksen Kasvihuonekaasuinventaario -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 2/2009.

Ilmastoasiantuntijat kokoontuvat jälleen joulukuussa 2009 neuvottelemaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Kööpenhaminassa asialistalla on haastavia teemoja.
____________

Kioton pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi 2008-2012 käynnistyi reilu vuosi sitten, mutta jo nyt neuvotellaan uudesta, kattavammasta ilmastosopimuksesta. Kööpenhaminan kokouksessa joulukuussa 2009 on tarkoitus edetä ilmastoneuvotteluissa konkreettiselle tasolle.

Neuvottelut etenevät kahdella raiteella. Ensimmäisellä raiteella on tarkoitus sopia teollisuusmaiden kesken kvantitatiivisista kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä Kioton jälkeiselle kaudelle. Toisen raiteen neuvotteluissa ovat mukana myös kehitysmaat, joiden ei odoteta sitoutuvan varsinaisiin määrällisiin päästövähennyksiin.

EU15-mailla tiukka tavoite

EU15-maiden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2007 olivat ennakkotietojen mukaan arviolta 4 046 miljoonaa hiilidioksiditonnia (t CO2 ekv). Päästöt olivat noin 5 prosenttia alle vuoden 1990 tason. EU15-maiden yhteinen tavoite on 8 prosentin päästövähennys perusvuoden eli vuoden 1990 päästöistä Kioton velvoitekaudella.

EU on ilmoittanut vähentävänsä päästöjään Kioton jälkeisellä kaudella vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mikäli muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin vähennyksiin ja taloudellisesti edistyneemmät kehitysmaat osallistuvat riittävissä määrin, on vähennystavoite jopa 30 prosenttia.

Taulukko 1. EU15-maiden kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2007, milj. t CO2 ekv.

Maa 1990* 2007 v. 2007 päästöt
perusvuoden päästöistä, %
Kioton tavoite,
% perusvuoden päästöistä
2008-2012
Alankomaat 213,0 205,7 -3 -6
Belgia 145,7 131,3 -10 -7,5
Espanja 289,8 433,3 50 15
Irlanti 55,6 69,2 24 13
Iso-Britannia 776,3 636,7 -18 -12,5
Italia 516,9 554,5 7 -6,3
Itävalta 79,0 88,0 11 -13
Kreikka 107,0 132,0 23 25
Luxemburg 13,2 13,0 -1 -28
Portugali 60,1 80,2 33 27
Ranska 563,9 535,8 -5 0
Ruotsi 72,2 65,4 -9 4
Saksa 1232,4 956,1 -22 -21
Suomi 71,0 78,3 10 0
Tanska 69,3 66,3 -4 -21
EU15 4265,5 4045,7 -5 -8
*Perusvuosi, josta Kioton päästövähennysvelvoitteet (sallitut päästömäärät) on laskettu, on F-kaasujen osalta maan valinnan mukaan joko 1995 tai 1990, muilla kaasuilla perusvuosi on 1990. Kaikki vuoden 2007 luvut ovat ennakkotietoja, Espanjalla on käytetty vuoden 2006 lukua. Päästöt on ilmoitettu yhteismitallisina hiilidioksiditonneina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009