Kaupan toimialakatsaus IV/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys pysähtyi
  3. Kaupan alalla työllisten määrä lisääntyi
  4. Kaupan näkymät poikkeuksellisen vaisut
  5. Fokus: Vähittäiskauppa Pohjoismaissa vuonna 2008
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys pysähtyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Alan työllisten määrä kohosi vain hieman verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat vaisut lähikuukausille. Vuoden 2009 tammi-helmikuulta saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan.

Tukkukaupassa liikevaihto vähentyi huomattavasti viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoteen. Myös vähittäiskaupan ja autokaupan myynnin kasvu hidastui loka-joulukuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski poikkeuksellisen alhaalle. Auto- ja vähittäiskaupan yrityksissä myynnin ja työllisten määrän arvioitiin vähentyvän lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2009