Teollisuuden toimialakatsaus IV/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon laskuvauhti kiihtyi niin Suomessa, EU-alueella kuin USA:ssakin
  3. Tuottajahinnat kohosivat runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta
  4. Kotimaan myynti ja myynti ulkomaille vähenivät loppuvuonna
  5. Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti nopeutui
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät synkät
  7. Fokus: Onko Suomessa taantuma vai lama?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Olli Savela (09) 1734 3316
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Suomessa ja maailmalla suhdannetilanne heikkeni loppuvuonna dramaattisesti. Taantuma tai lama, joka lähti liikkeelle USA:sta, levisi nopeasti kaikkiin maihin. Vaikka maailmalla 'vannotaan' nyt elvytyksen ja ns. keynesiläisen talouspolitiikan nimiin, huonot talousuutiset ovat olleet vallitsevia myös alkuvuonna.

Suomen teollisuustuotannon jyrkkä alamäki alkoi viime vuoden lopulla. Tammikuussa teollisuustuotanto romahti. Myös kapasiteetin käyttöaste on ollut ennätyksellisen alhaalla eikä teollisuuden uudet tilaukset tuoneet tammikuussa valoa, vaan nekin laskivat peräti 40 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto on ollut lasku-uralla jo pidemmän aikaa, mutta loppuvuonna myös muut teollisuuden päätoimialat lähtivät laskuun.

Näkymät vuodelle 2009 ovat erittäin heikot. Suhdanteiden tuntuvan synkkenemisen ennustetaan jatkuvan vielä ainakin vuoden 2009 alkupuoliskon.

Taloustieteen Nobel-palkinnon viime vuonna saanut Paul Krugman ennakoi synkkiä aikoja maailmalle vielä moneksi vuodeksi ja pelkona on että USA:ssa ja Euroopassa siirrytään deflaation aikaan. Deflaatio, jossa hinnat ja arvot laskevat, olisi 'myrkkyä' talouskasvulle.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2009