Nuoret muuttavat omilleen yhä nuorempina

  1. Euroopassa suuria eroja nuorten kotoa lähdössä
  2. Suomessa nuorten kotoa lähtö on aikaistunut
  3. Kaupungeissa valtaosa nuorista asuu itsenäisesti
  4. Suomalaiset nuoret itsenäistyvät yhä nuorempana

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Timo Nikander on yliaktuaari Tilastokeskuksen Henkilötilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 1/2009.

Lapsuudenkodista muuttaminen on tärkeä askel kohti itsenäistä elämää. Suomalaiset nuoret muuttavat kotoa varsin nuorina useimpien muiden Euroopan maiden nuoriin verrattuna. Maaseudulla nuoret asuvat useammin vanhempiensa kanssa kuin kaupungeissa asuvat nuoret. Kaikkialla Euroopassa naiset lähtevät lapsuudenkodistaan nuorempina kuin miehet.

Opiskelu, yhteen muutto kumppanin kanssa sekä halu tulla toimeen omillaan ja itsenäistyä ovat kyselytutkimusten mukaan nuorille tärkeimpiä kotoa muuttamisen syitä. Omilleen muuttamisen syyt ovat pysyneet samoina ainakin parinkymmenen vuoden ajan, vain painotukset ovat vaihdelleet (vrt. Nikander 1995 ja Ilmonen ym. 2005).

Tilastoissa nuorten kotoa lähtöä kuvataan lapsen asemassa olevien määrän muutoksilla (ks. oheinen tietolaatikko). Kotoa muuton pitkän aikavälin tarkastelua kuitenkin vaikeuttavat lainmuutokset. Ennen vuotta 1994 opiskelijat olivat virallisesti kirjoilla vanhempiensa luona, koska heitä ei hyväksytty opiskelupaikkakuntiensa vakituisiksi asukkaiksi. Uuden kotikuntalain mukaan myös opiskelijoilla on oikeus valita asuinkuntansa, ja osa opiskelijoista käyttää tätä oikeutta.

Euroopassa suuria eroja nuorten kotoa lähdössä

Tilastovirasto Eurostatin mukaan lapsuudenkodissaan asuvien nuorten miesten osuus on suurempi kuin naisten kaikissa EU-maissa. EU-maiden 18-24-vuotiaista naisista 66 prosenttia ja miehistä 78 prosenttia asui kotona vuonna 2005. (The Life... 2008.)

Pohjois-Euroopassa kotoa muutetaan suhteellisen varhain, kun taas eteläisessä ja itäisessä Euroopassa lapsuudenkodissa viihdytään pitempään. Varhaisen kotoa muuttamisen maita Euroopassa ovat erityisesti Tanska ja Suomi, joissa sekä naiset että miehet muuttavat hyvin usein kotoa jo alle 25-vuotiaina. Toisessa ääripäässä ovat Italia ja Malta, joissa lähestulkoon kaikki alle 25-vuotiaat asuvat vielä vanhempiensa kanssa. Alle kymmenen prosenttia näiden maiden naisista ja miehistä eli itsenäisesti. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Vanhempiensa kanssa asuvat 18-24-vuotiaat eräissä Euroopan maissa vuonna 2005. Prosenttia.

1) Kaikista Euroopan maista tietoja ei ole saatavissa.

Lähde: The Life on Women and Men in Europe 2008.

Kotona asuminen jatkuu usein vielä 25. ikävuoden jälkeenkin. Peräti 15 EU-maassa vähintään puolet 25-29-vuotiaista miehistä asui lapsuudenkodissaan vuonna 2005. Suomessa tähän ikäryhmään kuuluvista asui kotona enää 16 prosenttia, kun esimerkiksi Kroatiassa, Maltalla ja Italiassa vanhempiensa luona asui 70-80 prosenttia.

Miesten kotoa muuttamisen keski-ikä (mediaani) vaihtelee eri maiden välillä jopa kymmenen vuotta. Tanskalaiset ja suomalaiset lähtevät kotoa keskimäärin 21-vuotiaina, kun taas Bulgarian, Kreikan ja Italian nuoret lähtevät kotoaan vasta 30 vuotta täytettyään. Naisten kotoa lähdön mediaani-ikä vaihtelee Tanskan ja Suomen noin 20 vuodesta Kreikan, Espanjan, Italian, Maltan ja Slovenian noin 28 vuoteen.

Kolmikymmenvuotiaista suomalaisista miehistä jo hieman yli 90 prosenttia on muuttanut kotoa, mutta useissa muissa Euroopan maissa kotona viihdytään huomattavasti pitempään. Niinpä esimerkiksi Italiassa, Sloveniassa ja Kreikassa 80 prosenttia viihtyy lapsuudenkodissaan noin 37-vuotiaaksi asti. Paljon jälkeen eivät jää Italian, Latvian, Liettuan ja Slovakian naiset: 80 prosenttia heistä on muuttanut kotoa vasta 34 vuoden ikään mennessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009