Valtaosa uusista ylioppilaista viettää välivuoden opinnoista

  1. Peruskoulusta toiselle asteelle
  2. Toiselta asteelta jatketaan opintoihin verkkaisemmin
  3. Korkeakouluissa jatkavista valtaosa on ylioppilaita
  4. Yli puolet on välivuosina töissä
  5. Valmistumisen viivästyminen
  6. Työssäkäynti on osa nuoren taloudellista itsenäistymistä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Ritva Kaukonen on yliaktuaari Tilastokeskuksen Henkilötilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 1/2009.

Nuoret siirtyvät jatko-opintoihin ja työelämään vuodesta toiseen lähes saman kaavan mukaisesti. Vuosi ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen opiskelupaikan on saanut kaksi kolmesta ylioppilaasta. Työn ja opiskelun yhdistäminen on yleistä erityisesti vanhempien opiskelijoiden joukossa.

Nuorten siirtyminen nykyistä aikaisemmin työelämään on yksi niistä asioista, joiden avulla työuria haluttaisiin pidentää. Siihen on syynä muun muassa väestön ikääntyminen, josta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi työssä olevaa väkeä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän (ks. esim. Ikääntymisraportti 2009.) Entistä aikaisempi työhön meno on kuitenkin hyvin pitkälle kiinni siitä, miten nopeasti nuoret menevät korkeakouluihin ja kuinka pian he valmistuvat.

Nuorten siirtyminen toisen asteen koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin ja työelämään ei ole yksiselitteinen ilmiö. Samaan elämänvaiheeseen liittyy opiskelupaikan hankintaa, omaan kotiin muuttamista ja toimeentulon hankkimista. Nuorten toiminta ja elämäntilanteet voivat vaihtua nopeastikin. Nuorten siirtyminen opintoihin ja työelämään on kuitenkin ollut vuodesta toiseen hyvin samanlaista, vaikka siirtyminen tapahtuu vaiheittain.

Peruskoulusta toiselle asteelle

Peruskoulun jälkeen lähes kaikki suomalaiset nuoret jatkavat toisen asteen opinnoissa joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Peruskoulun päättäneistä 93-95 prosenttia jatkaa opiskelua heti peruskoulun päättämisen jälkeen.

Tässä nivelvaiheessa naisten ja miesten koulutusurat eriytyvät. Naisista noin 60 prosenttia ja miehistä 42 prosenttia jatkaa lukioissa. Ammatillisissa opinnoissa jatkaa naisista 32 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia. Lukiokoulutuksen aloittaneista koulutuksen suorittaa loppuun noin 90 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen aloittaneista noin 70 prosenttia. Perusopetuksen jälkeisen tutkinnon on 20-24-vuotiaista suorittanut 81 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009