EU-kuluttajien luottamus hiipui jo ennen taantumaa

  1. Heikoin luottamus kytee Unkarissa
  2. Poikkeamatarkastelun mukaan Puolassa vielä uskoa jäljellä
  3. USA:ssa kuluttajia haastateltiin jo 30-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pertti Kangassalo työskentelee Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä ja vastaa kuluttajabarometrin toteutuksesta. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 1/2009.

Kuluttajia kannattaa kuunnella talousennustajina. He osuvat yleensä oikeaan, mitä edistää mahdollisuus kuluttamalla vaikuttaa itse omien ennusteiden toteutumiseen. Kun vertaillaan talousluottamusta EU-maiden kesken, pitää ottaa huomioon maiden erityispiirteet. Pohjolassa uskotaan yleensä myönteiseen talouskehitykseen, Etelä-Euroopassa ei.
________________________

Suomalaiset kuluttajat ovat kansainvälisessä mitassa luottavaisimpia talouden suhteen. Tämä on ollut yleissääntö ainakin 1990-luvun lamavuosien jälkeen. Hyvä taloususko on oikeastaan yhteinen piirre kaikkien Pohjoismaiden kansalaisille. Varsinkin Etelä-Euroopassa ja Ranskassa taas ollaan vakituiseen pessimistejä. Kansalliset erityispiirteet ja vastaamistapojen erot siis sanelevat paljolti sen, millä tasolla kuluttajaluottamuksessa liikutaan - oli noususuhdanne tai taantuma. Esimerkiksi Kreikassa kuluttajien luottamusindikaattori on ollut kautta historian aina miinuksella, toisin sanoen valtaosa väestöstä on aina epäluuloinen talouskehityksen suhteen. Silti sielläkin esiintyy ajassa suuria vaihteluja luottamusindikaattorin saamissa arvoissa.

EU-kuluttajien luottamusta vuosina 1995-2009 esittävään kuvioon 1 on valittu Suomen tärkeimmät kauppakumppanimaat EU:ssa sekä edellä mainitusta syystä Kreikka. Kuviosta nähdään, että tarkasteltavana ajanjaksona Suomi ja Ruotsi ovat olleet talouskehityksen suhteen selvästi luottavaisempia maita kuin esimerkiksi suurista maista Britannia ja Saksa. Kuitenkin luottamuksessa vuosien aikana tapahtuneet muutokset ovat pääsääntöisesti olleet eri maissa samansuuntaisia. Kuviosta erottuvat vuoden 1996 minitaantuma, Aasian ja Venäjän talouskriisi vuonna 1998, vuosituhannen vaihteen ylenmääräinen optimismi, IT-kuplan puhkeaminen ja taantuma vuonna 2001, sen jälkeinen pitkä varovaisuuden aika, kesän 2007 auvoinen optimismi ja viimeisenä - mutta ei vähäisimpänä - vuoden 2007 lopulta hiljalleen kehittynyt USA:n ja maailmantalouden rahoituskriisi ja taantuma.

Kuvio 1. Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2009*

* kausitasoitetut sarjat
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results

Kuluttajien luottamus lähti EU:ssa - kuten jo aiemmin USA:ssa - syöksyyn vuoden 2007 lopulta lähtien, hyvissä ajoin ennen kuin kukaan oli ehtinyt sanoa L- tai edes T-sanaa. Kesällä 2007, juuri ennen USA:n subprime-kriisistä kertovien uutisten leviämistä maailmalle, EU:n talousveturin Saksan kuluttajaluottamus ehti kiivetä historiallisen korkeaan +9 lukemaan. Myös Pohjoismaissa yllettiin tällöin lähes ennätyslukemiin kuluttajien luottamuksessa.

Koko EU:n keskimääräinen luottamusindikaattori lasketaan keskiarvona maiden indikaattoreista siten, että kunkin maan painona käytetään maan yksityisen kulutuksen arvoa. Näin EU:n väestö- ja talousmahdin Saksan kuluttajien taloususko tai sen puute vetää perässään koko EU:n kuluttajaluottamusta, kuten kuviosta 1 käy ilmi.

Heikoin luottamus kytee Unkarissa

Viimeisen vuoden aikana luottamus talouteen on romahtanut miinukselle kaikissa EU-maissa. EU:n keskimääräistä luottamusindikaattoria rahoituskriisi ja taantuma ovat heikentäneet noin 20 yksikköä. Tammikuussa indikaattori sai kaikkien aikojen alhaisimman arvon -31 (sama myös euroalueella).

Muutamassa maassa talous oli jo ennen tätä niin kuralla ja/tai kuluttajien luottamus valmiiksi mennyttä, että kovin paljon ei enää ollut tilaa lisäromahdukselle. Tällaisia maita ovat varsinkin eteläisen Euroopan maat Kreikka, Italia, Kypros ja Portugali. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa, Espanjassa, Latviassa, Slovakiassa ja Britanniassa luottamusindikaattori on laskenut vuodessa yli 20 yksikköä, vaikka luottamus oli jo valmiiksi miinuksella. Ääriesimerkki on Liettua, jossa luottamusindikaattorin pudotus on ollut vuodessa yli 50 yksikköä tammikuun lukemaan -56. Tammikuussa koko EU:n heikoin kuluttajaluottamus, -64, mitattiin viime vuosien taloudellisen ja poliittisen kriisin runtelemassa Unkarissa - heikentymistä sielläkin lähes 20 yksikköä vuodessa.

Myös EU:n Pohjoismaissa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa rahoituskriisin ja taantuman vaikutus kuluttajien luottamukseen on ollut sillä tavalla selkeä, että mukavista plus-merkkisistä lukemista on nyt jäähdytty pikkupakkasen puolelle. Vastaavasti etumerkki on vaihtunut myös Luxemburgissa, Alankomaissa ja Itävallassa, mutta näissä maissa kuluttajien luottamus on nyt huomattavasti paksummassa jäässä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2009