Liikenteen historia liikuttaa matkailijoita

  1. Vanhimmat museotiet keskiajalta
  2. Vanhat junat tallessa, asemien suojelulla kiire
  3. Laivat vetävät matkailijoita
  4. Museoiden kokoelmista löytyy tietokoneitakin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Ekholm toimii suunnittelijana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2008

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita liikennevälineitä ja -kohteita on nähtävillä ympäri Suomea. Museoajoneuvojen määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Ne, kuten myös perinnelaivat ja museojunat, ovat edelleen liikennöintikunnossa. Paljon arvokasta perintöä - etenkin asemia - on kuitenkin vaarassa rapistua ja kokonaan kadota.
___________

Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ajoneuvoista valtaosa on autoja, onhan se yleisin kulkuvälineemme. Suomessa on noin 27 000 museorekisterissä olevaa ajoneuvoa, näistä yli 16 000 autoja. Vanhimmat ovat 1900-luvun alkuvuosilta. Museorekisteriin voidaan hyväksyä vähintään 30-vuotiaita ajoneuvoja, jotka ovat liikennöitävässä ja alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Museoajoneuvon käyttöaika on rajoitettu 30 päivään kalenterivuodessa, joten sitä ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen liikkumiseen. Kaikki 30 vuotta täyttäneet ajoneuvot eivät ole museorekisterissä: tämän iän saavuttaneita autoja on Suomessa kaikkiaan noin 80 000.

Koska ajoneuvokanta on kasvanut voimakkaasti, myös museoajoneuvojen määrä on lisääntynyt nopeasti: se on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2000 (Kuvio 1). Kasvun syynä on myös vanhoihin autoihin kohdistuvan kiinnostuksen ja harrastuksen lisääntyminen. Museorekisteröityjä ajoneuvoja on eniten ruuhka-Suomessa, etenkin Uudellamaalla, mutta myös Pohjanmaalla alueen väestömäärään nähden varsin paljon.

Kuvio 1. Museorekisterissä olevat ajoneuvot 2000-2007*

*Ei sisällä Ahvenanmaan ajoneuvoja. Lähde: Tilastokeskus, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu

Vanhimmat museotiet keskiajalta

Automuseoita on Suomessa 21. Suurimmassa, auto- ja tiemuseo Mobiliassa Kangasalla, on yli 700 ajoneuvoa tai niihin liittyvää esinettä. Mobiliassa kävi yli 30 000 henkeä vuonna 2007, eniten sitten museon muuttamisen uusiin tiloihin vuonna 1994. Myös Visulahden museoautonäyttelyssä Mikkelissä on ollut noin 30 000 kävijää vuosittain.

Tiemuseokohteita ovat museotiet ja -sillat. Niitä on eri puolilla Suomea kaikkiaan 59. Vanhimmat ovat keskiaikaisia, kuten esimerkiksi 1200-luvulta peräisin oleva Fagervikintie Inkoossa, joka on osa ns. Suurta Rantatietä.

Hämeen Härkätiehen kuuluva Vanhalinnantie Liedossa on myös keskiajalta. Museoteistä uusimmatkin ovat jo lähes satavuotiaita. Vanhimmat museosillat, kuten Sågbron ja Qvarnbron Espoossa, ovat 1700-luvun lopulta. Uusin, Nurmijärven myllysilta, rakennettiin vuonna 1966.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.9.2008