Suomalaisyritykset ovat ulkomaille ulkoistamisen etujoukkoa

  1. Teollisuutta enemmän kuin palveluja
  2. EU-maihin ja Aasiaan eniten
  3. Siirtoja konsernien sisällä
  4. Asiakkaiden ja kilpailijoiden sijainti vauhdittaa
  5. Kilpailukyky kohenee
  6. Esteet vähäisiä
  7. Ulkomaille ulkoistamisen ja siirtämisen syyt vaihtelevat
  8. Uusia yrityksiä lähdössä ulkoistamaan ulkomaille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä ja on vastannut Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -hankkeesta. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2008

Joka kuudes suomalaisyritys on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille viime vuosina. Vielä vilkkaampaa tämän suuntainen kehitys on ollut Tanskassa. Erityisesti ruotsalaiset, hollantilaiset ja suomalaiset yritykset siirtävät mieluummin toimintojaan konsernin sisällä maasta toiseen kuin ulkoistavat ne ulkopuoliselle toimijalle.

_____

Suomalaisyrityksistä 16 prosenttia on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille vuosina 2001-2006. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ja eräiden muiden tilastovirastojen tuoreesta tutkimuksesta, joka kattaa vähintään 50 henkeä työllistävät yritykset Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa sekä vähintään 100 henkeä työllistävät yritykset Hollannissa.

Yleisintä ulkoistaminen tai toimintojen siirrot on tanskalaisissa yrityksissä, joissa osuus on 19 prosenttia. Norjassa ja Hollannissa puolestaan 14 prosenttia yrityksistä on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille.

Teollisuutta enemmän kuin palveluja

Teollisuusyritykset ovat kaikissa maissa siirtäneet toimintojaan ulkomaille selvästi palveluyrityksiä yleisemmin (Kuvio 1). Teollisuudessa ydinliiketoiminta eli valmistus on selvästi suosituin siirtojen kohde. Noin 70 prosenttia toimintojaan ulkomaille siirtäneistä teollisuusyrityksistä Tanskassa, Suomessa ja Hollannissa on siirtänyt nimenomaan valmistusta ulkomaille, Ruotsissa tätäkin yleisemmin.

Kuvio 1. Ydinliiketoimintojen ulkoistaminen tai siirrot ulkomaille 2001-2006, osuus yrityksistä jotka ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Yrityksiltä kysyttiin ydinliiketoimintojen lisäksi myös tukitoimintojen, kuten tietotekniikka- tai logistiikkapalvelujen, siirtymisestä ulkomaille. Kaikissa maissa tietotekniikkapalvelut olivat kaikkein yleisimmin siirrettyjä tukitoimintoja. Yleisimmin näitä toimintoja olivat siirtäneet norjalaiset yritykset ja lähes yhtä usein tanskalaiset, hollantilaiset sekä suomalaiset yritykset (25 %). Tyypillistä tietotekniikkapalvelujen siirroissa on, että etenkin palveluyritykset ulkoistavat ja siirtävät näitä toimintoja ulkomaille.

Suomalaiset yritykset ilmoittivat useimmin Pohjoismaista ulkoistaneensa tai siirtäneensä ulkomaille markkinointi- ja myyntitoimintoja (Taulukko 1). Noin joka neljäs suomalaisyritys oli tehnyt näin. Suomessa, Tanskassa ja Norjassa markkinointi ja myyntitoimintoja olivat siirtäneet erityisesti palvelualojen yritykset.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan siirrot ovat usein suuren poliittisen mielenkiinnon kohteena. Näitä toimintoja oli myös ulkoistettu tai siirretty ulkomaille varsin yleisesti. Ruotsissa 18 prosenttia toimintojaan ulkomaille siirtäneistä yrityksistä ilmoitti tutkimus- ja kehittämistoiminnan siirroista ulkomaille, Suomessa ja Tanskassa osuus oli 15 prosenttia.

Taulukko 1. Ulkomaille ulkoistetut tai siirretyt toiminnot 2001-06, osuus yrityksistä jotka ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille, %

  Suomi Tanska Hollanti Norja Ruotsi
Ydinliiketoiminta 58 52 55 40 82
Tietotekniikkapalvelut 25 27 26 28 22
Markkinointi ja myynti 25 17 12 21 17
Jakelu ja logistiikka 19 23 23 10 26
Hallinon ja johdon tehtävät 20 18 23 24 26
Tutkimus ja kehittämistoiminta 15 15 13 7 18
Insinööri- ja tekniset palvelut 10 20 6 14 ..

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.7.2008