Monta lukua opiskelijoiden ja työttömien köyhyydestä

  1. Sosioekonominen asema määritellään henkilöille ja kotitalouksille
  2. Kuka on opiskelija tai työtön?
  3. Henkilöt ja heidän taloutensa
  4. Opiskelijoita on paljon mutta opiskelijatalouksia melko vähän
  5. Joka toinen työtön on taloutensa viitehenkilö
  6. Henkilö vai talous?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Pekka Ruotsalainen on suunnittelija ja Hannele Sauli erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu TilastokeskuksenHyvinvointikatsauksessa 2/2008.

Pienituloisuus on yleisintä opiskelijoiden ja työttömien keskuudessa. Käsitys näiden ryhmien pienituloisuudesta vaihtelee sen mukaan, miten asiaa tarkastelee: kotitalouden viitehenkilön aseman vai opiskelijoiksi ja työttömiksi luokiteltavien henkilöiden näkökulmasta. Nämä pienituloisuusluvut menevät helposti sekaisin.

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tuoreessa julkistuksessa kerrotaan, että opiskelijatalouksissa elävistä henkilöistä 82 prosenttia ja työttömien talouksissa elävistä henkilöistä 66 prosenttia oli pienituloisia vuonna 2006. Pienituloisten suurelta tuntuva osuus näissä ryhmissä herättää ihmetystä, sillä esimerkiksi Euroopan tilastovirasto Eurostat ilmoittaa työttömien pienituloisuusasteeksi 42 prosenttia (vuoden 2005 tieto). Seuraavassa valotetaan ratkaisuja, joiden perusteella tulonjakotilastossa moisiin lukuihin päädytään.

Sosioekonominen asema määritellään henkilöille ja kotitalouksille

Tulonjakotilasto on vuosittain tehtävä kotitalouksien tuloja ja tuloeroja kuvaava tilasto. Tilastossa kuvataan myös suhteellista pienituloisuutta. Eurostatin määritelmin pienituloisiksi luokitellaan ne ihmiset, joiden kotitalouksien tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta.

Tulonjakotilaston tarkastelun näkökulma on kotitalouskohtainen. Vaikka tiedot kootaan henkilöistä ja heidän tuloistaan, tilasto kuvaa kotitalouksien yhteenlaskettuja tuloja. Takana on ajatus, että jotkut kotitalouden jäsenet hankkivat tuloja, ja toisten roolina on pitää huolta muista esimerkiksi kotityötä tekemällä tai olla kasvatettavana tai huolehdittavana. Kotitalouden resurssit jaetaan kaikkien jäsenten kesken.

Ihminen voi samanaikaisesti opiskella, olla työssä ja tehdä montaa muuta asiaa. Myös työtön ehtii vuoden aikana olla monessa mukana. Tilaston yksiulotteinen maailma kuitenkin edellyttää, että hänet luokitellaan johonkin yksiselitteisesti. Tulonjakotilastossa käytetään sosioekonomisen aseman luokitusta, joka perustuu sekä haastattelussa annettuihin tietoihin että hallinnollisista rekisteriaineistoista saatuihin (tulo)tietoihin. Sosioekonominen asema määritetään sekä kaikille henkilöille että kotitalouden viitehenkilön kautta jokaiselle kotitaloudelle. Sosioekonomisen aseman luokitus kuvaa sitä toimintaa, jonka avulla henkilö tai kotitalous pääasiallisesti saa toimeentulonsa vuoden aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.6.2008