Kuva valtaa alaa sanalta

 1. Vielä on sanojen ala suurempi
 2. Erottelu lähes mahdotonta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Visuaalisen kulttuurin eteneminen näkyy myös bkt-luvuissa.
_____

Kulttuurimme väitetään olevan entistä enemmän visuaalista. Puhutaan jopa, että kuvat ovat korvanneet todellisuuden. Toisaalta on myös väitetty, ettei kyse ensi sijassa olisi kuvien määrän kasvusta vaan siitä, että kuvallisuus muovaa ajatteluamme aiempaa enemmän.

Voiko väitteiden todenperäisyyttä sitten tutkia muutenkin kuin pelkästään laadullisena ilmiönä. Sitä on yritetty mittaamalla ajankäytön muutoksia tai sitä, miten paljon esimerkiksi lehdet ovat muuttuneet visuaalisimmiksi, televisioituneet. Pohdinnat kaipaisivat rinnalleen myös talousempiirisiä laskelmia, joissa verrattaisiin visuaalista, muotoon perustuvaa taloutta, sanalliseen tai äänelliseen, tekstipohjaiseen talouden muotoon.

Oheinen kuvio perustuu kokeilulaskelmaan, joka osoittaa, että väite kuvallisen kulttuurin etenemisestä pitää paikkansa myös kansantalouden tilinpidon lukujen nojalla. Laskelmassa on luettu visuaaliseen kulttuuriin kuuluviksi kokonaan seuraavat toimialat:

 • televisiotuotanto
 • valokuvaustuotanto ja -kauppa
 • taideteollinen muotoilu
 • arkkitehtipalvelut
 • mainosala
 • taideliikkeet
 • antiikkiliikkeet
 • elokuva-ala

Sanallisen kulttuurin aloihin on sisällytetty:

 • painotuotanto
 • kustannustoiminta
 • painotuotteiden kauppa ja välitys
 • (kirjakaupat yms.)

Tekstipohjaisten ja visuaalisten alojen arvonlisäyksen kehitys 1995-2005, 1995=100

Lähde: Kansantalouden tilinpidon perusaineistot, Tilastokeskus

Vielä on sanojen ala suurempi

Kuviosta käy ilmi, että sanallisen kulttuurin alat ovat kokonaisuudessaan polkeneet paikallaan. Niiden reaalihintainen arvonlisäys on jopa laskenut viime vuosina. Visuaalisetkin alat ovat kasvaneet koko bkt:ta hitaammin mutta selvästi vauhdikkaammin kuin sanalliset alat.

Toki tekstipohjaisten kulttuurialojen absoluuttinen painoarvo on vielä selvästi suurempi kuin visuaalisten alojen. Internetin merkityksen lisääntyminen tulee kuitenkin yhdessä visuaalisten alojen kasvun kanssa muuttamaan tilannetta tulevaisuudessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.5.2008