Yli puolet yrityksistä saanut mitä hakenut
Kilpailukykyä ulkomailta

  1. Työvoimakustannuksia saatu alaspäin
  2. Pienet ulkoistavat, suuret siirtävät
  3. Monikansalliset yritykset dominoivat
  4. Uhka vai mahdollisuus?
  5. Työpaikkoja siirtyy ja syntyy

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee yritysten rakenteet -yksikössä Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 3/2008

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille on kohentanut kilpailukykyä, ilmoitti yli 60 prosenttia yrityksistä tuoreessa kyselytutkimuksessa. Haittavaikutuksia sitä vastoin ovat kokeneet vain harvat.
_____

Yritysten oman arvion mukaan toimintojen ulkoistamisella ja siirtämisellä ulkomaille on ollut useimmiten positiivinen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Kilpailukyky koostuu monista eri osatekijöistä kuten toiminnan kustannuksista, logistiikasta tai teknologian saatavuudesta. Keskeinen tekijä ovat työvoimakustannukset, joihin lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi toimintojen siirtymisen ulkomaille vaikuttaneen positiivisesti (Kuvio 1).

Kuvio 1. Toimintojen ulkoistamisella ja ulkomaille siirtämisellä ollut positiivisia vaikutuksia, %-osuus toimintoja ulkomaille ulkoistaneista tai siirtäneistä vähintään sadan henkilön yrityksistä

Lähde: Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -kysely 2007, Tilastokeskus.

Myös muut kustannukset kuin työvoimakustannukset olivat vähentyneet lähes puolessa yrityksistä. Ulkoistamisen tai toimintojen siirtojen muita positiivisia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen sisäiseen tietotaitoon tai pääsyyn uusille markkinoille ilmoitettiin selvästi harvemmin.

Teollisuus- ja palveluyritysten käsitykset toimintojen ulkoistamisen tai siirtämisen vaikutuksista poikkesivat selvästi teknologian saatavuuden suhteen. Palveluyritykset arvioivat ulkoistamisen parantaneen teknologian saatavuutta selvästi useammin kuin teollisuusyritykset. Toisaalta teollisuusyritykset pääsivät mielestään uusille markkinoille ulkomaille siirtymisen seurauksena useammin kuin palveluyritykset.

Korkean teknologian teollisuus sekä osaamisintensiiviset palvelut ovat ahkerasti ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille 2000-luvulla. Erityisesti korkean teknologian teollisuusyritykset arvioivat ulkomaille siirtymisen vaikutuksia positiivisemmin kuin teollisuusyritykset keskimäärin. Teollisuuden ohella osaamisintensiiviset palveluyritykset olivat optimistisia uusille markkinoille pääsyn suhteen ulkomaille siirtymisen avulla.

Työvoimakustannuksia saatu alaspäin

Työvoimakustannusten vähentäminen on yksi keskeisimpiä syitä, kun yritykset päättävät ulkoistaa tai siirtää toimintojaan ulkomaille. Yritysten arvion mukaan työvoimakustannusten säästöissä on myös varsin yleisesti onnistuttu. Kaikilla toimialoilla positiivisia arvioita toteutuneista säästöistä esiintyi useammin kuin työvoimakustannussäästöt ilmoitettiin keskeiseksi ulkomaille ulkoistusten syyksi (Kuvio 2).

Kuvio 2. Työvoimakustannusten vähentämistä haettu ja saatu, %-osuus toimintoja ulkomaille ulkoistaneista tai siirtäneistä vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Lähde: Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -kysely 2007, Tilastokeskus.

Teollisuusyritysten arviot työvoimakustannusten säästöistä olivat palvelu-yrityksiä positiivisemmat. Etenkin korkean teknologian teollisuusyritykset, - noin kaksi kolmannesta näistä yrityksistä - arvioi säästäneensä työvoimakustannuksissa. Myös tietointensiivisillä palvelualoilla vaikutukset työvoimakustannuksiin olivat yleisemmin positiivisia kuin palvelualoilla keskimäärin.

Yritykset ilmoittivat varsin harvoin ulkomaille ulkoistusten ja toimintojen siirtojen toteutuneista haittavaikutuksista toiminnalle. Noin 17 prosenttia teollisuusyrityksistä oli kokenut logistiikkansa heikentyneen.

Osaamisintensiiviset palveluyritykset raportoivat jonkin verran negatiivisista vaikutuksista yrityksen sisäiseen tietotaitoon sekä muihin kuin työvoimakustannuksiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.5.2008