Kiinan - ja muun Aasian - kasvukyky vahvistuu

  1. Kiinalaisilla maailman merkittävin valuuttavaranto
  2. Kiinasta maailmantalouden veturi?
  3. Jätti-investointeja säästövaroilla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jaakko Kiander on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 1/2008

Kiinan valtava koko, vahva valuuttavaranto ja rahoitusmarkkinoiden säätely tekevät sen suhteellisen immuuniksi kansainvälisen talouden häiriöille. Kiina voi hyvin jatkaa kasvuaan, vaikka länsimaat vajoaisivat taantumaan, arvioi Jaakko Kiander.

Kaikki tietävät, että Kiina on suuri ja nopeasti kasvava talousmahti, mutta kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka suuri Kiinan talous on. Aasian kehityspankin tekemien uusien ostovoimapariteettia eli todellista ostovoimaa mittaavien laskelmien mukaan Kiinan talous on aiemmin arvioitua pienempi. Kiinan talouden todellinen koko voi uusien laskelmien valossa olla jopa 40 prosenttia pienempi kuin Maailmanpankin tilastojen mukaan. Uusi arvio merkitsee sitä, että Kiina ei vielä aivan lähivuosina ohita Yhdysvaltoja ja tule maailman suurimmaksi taloudeksi. Ennen pitkään tämä kuitenkin tapahtuu, luultavasti 2020-luvulla.

Tilastokorjauksista huolimatta Kiinan talous on edelleen erittäin suuri. Lisäksi se kasvaa paljon nopeammin kuin maailman muut maat. Tämän vuoksi Kiinan suhteellinen merkitys jatkaa kasvuaan.

Kiinasta on todennäköisesti kuluvan vuoden aikana tulossa maailman suurin vientimaa. Kiinan vienti on muutaman viime vuoden aikana ohittanut tässä suhteessa muut talouden suurvallat eli USA:n, Japanin ja Saksan. Todellisilla valuuttakursseilla - siis ilman ostovoimakorjauksia - laskettu Kiinan bruttokansantuote on ohittamassa Saksan tason ja muutaman vuoden päästä myös Japani on jäämässä jälkeen.

Kun pohditaan Kiinan talouden merkitystä maailmantalouden osana, ei ostovoimalaskelmilla ole kovin suurta merkitystä. Kansainvälistä kauppaa käydään todellisilla valuutoilla ja tällöin ratkaisevia ovat todelliset valuuttavirrat. Ostovoiman arviointi on keskeistä kiinalaisen hyvinvoinnin, elintason ja köyhyyden arvioinnin kannalta, mutta se ei vaikuta ulkomaankauppaan eikä ulkomaihin. Uuden laskelman mukaan Kiinassa on köyhiä - eli niitä, joiden päivittäinen ostovoima on vähemmän kuin yksi dollari - enemmän kuin entisten arvioiden valossa. Toisaalta tämä tieto ei vaikuta mitään siihen todellisten dollareiden määrään, joka Kiinan kansantaloudella on käytettävissään maailmanmarkkinoilla.

Kiinan ulkomaankauppa 2002-2008

Lähde: Asian Development Bank, 2007 ja 2008 ennusteet EIU

Kiinalaisilla maailman merkittävin valuuttavaranto

Kiinalla on vaikuttava määrä valuuttavarantoja ja viennistä tulevia valuuttatuloja. Kiinan valuuttavaranto on yli 1 000 miljardia dollaria. Jos mukaan lasketaan Kiinan vaikutuspiirissä olevien Hong Kongin ja Taiwanin valuuttavarannot, päästään jo noin 1 500 miljardiin dollariin, mikä on selvästi maailman suurin valuuttavaranto. Valuuttavarantoja kartuttavat Kiinan ja Hong Kongin valtaisat vientitulot ja suuret vientiylijäämät.

Yhdysvaltain talouden ajautuminen sub-prime-lainakriisin myötä taantumaan ja siitä seurannut dollarin heikkeneminen ovat herättäneet kaikkialla kysymyksen siitä, riittääkö suuriksi kasvaneiden Aasian talousmahtien vetokyky pitämään maailmantalouden kasvu-uralla. Ajoittaisista kriiseistä huolimatta maailmantalouden kasvu on 1990-luvun alun jälkeen ollut yllättävän nopeaa ja tasaista jo 15 vuoden aikana. Positiivista kehitystä eivät ole onnistuneet järkyttämään vuonna 1998 koettu Aasian talouskriisi eikä myöskään länsimaita koetellut vuoden 2001 taantuma.

Osasyy maailmantalouden vahvuuteen on ollut Yhdysvaltain talouden voimakas kasvu. Ongelmista huolimatta yksityinen kulutus on kasvanut voimakkaasti Yhdysvalloissa, mikä on vuorostaan ruokkinut sekä Yhdysvaltain että koko maailman talouskasvua. Nyt tilanne on muuttumassa tässä suhteessa ensimmäisen kerran pitkään aikaan. Pitkään kestänyt jatkuvan velkaantumisen ja nousevien asuntohintojen ylläpitämä kasvukierre on vihdoin törmännyt luottokelvottomille lainanottajille myönnettyjen asuntolainojen aiheuttamiin massiivisiin luottotappioihin, jotka uhkaavat amerikkalaispankkien vakavaraisuutta ja jotka aiheuttavat tappioita myös monille lainajohdannaisia ostaneille ulkomaisille sijoittajille. On olemassa riski, että Yhdysvaltain talouden ajautuminen taantumaan hidastaa kasvua myös kaikkialla muualla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.2.2008