KIBS-alojen keskittyminen Uudellemaalle tauonnut

  1. Alojen tuotannon kasvu ylittänyt bkt:n kasvun
  2. Pirkanmaalla vähän lakitoimintaa
  3. Oulun seudulla laskentatoimen palvelujen liikevaihto kehittynyt nopeiten
  4. Notkahdus vai pysyvämpi ilmiö?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aku Alanen on yliaktuaari Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 1/2008

Uusimaa on 2000-luvulla ollut liike-elämän osaamisintensiivisten palvelujen pääasiallinen sijoittumispaikka. Viime vuosina muut maakunnat ovat kuitenkin kehittyneet hieman paremmin.

Osaamisintensiiviset liike-elämänpalvelut eli niin sanotut KIBS-alat (knowledge intensive business services) ovat perinteisesti keskittyneet voimakkaasti Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle. Helsinki-keskeisyyteen lienee useitakin syitä, joista tärkeimpänä se, että siellä on valtaosa asiakkaista.

Useat KIBS-alat myös vaativat sellaista erityisosaamista, jota ei ylipäätään ole mahdollista ylläpitää monessa paikassa Suomen kokoisessa maassa. 2000-luvun kehityksen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että keskittymisen kasvu olisi loppunut tai ainakin tauonnut vähäksi aikaa. Muut alueet ovat kehittyneet viime vuosina hieman Uuttamaata paremmin.

KIBS-aloihin luetaan lakiasiain palvelut, tekniset suunnittelupalvelut, kirjanpitopalvelut, liikkeenjohdon konsulttipalvelut, mainospalvelut ja markkinatutkimuspalvelut. Artikkeli keskittyy edellä mainittujen palvelujen alueelliseen tarjontaan.

Palvelujen alueellinen kysyntä vaikuttaa luonnollisesti eniten niiden sijoittumiseen. Jossain määrin palveluyritysten sijoittumiseen on vaikuttanut myös asianomaisen alan oppilaitosten sijainti. On helpompi aloittaa yritystoiminta opiskelupaikkakunnalla, jos siellä on edes tyydyttävät olosuhteet tai kysyntä, verrattuna täysin uuteen paikkakuntaan.

Osaamisintensiivisten alojen arvonlisäys 2000-2005

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri

Alojen tuotannon kasvu ylittänyt bkt:n kasvun

2000-luvulla suurin osa KIBS-aloista on ollut selkeällä kasvu-uralla. Voimakkaimmin arvonlisäys on kasvanut kirjanpitopalveluissa, seuraavaksi konsulttipalveluissa, lakiasiainpalveluissa ja teknisissä palveluissa. Viime mainittujen alojen arvonlisäyksen kasvun erot ovat niin pieniä, että niiden keskinäinen järjestys riippuu täysin tarkastelun lähtövuodesta. Kaikki edellä mainitut alat ovat kehittyneet selvästi paremmin kuin koko bruttokansantuote. Heikoimmin on kehittynyt mainospalvelujen tuotannon arvo, jonka arvonlisäys on hädin tuskin positiivinen. Markkinatutkimuspalveluissa kehitys on lähes yhtä heikko.

Bkt-osuudella mitattuna tekniset palvelut ovat selvästi suurin ala ja kirjanpitopalvelut toiseksi suurin. Muiden KIBS-alojen bkt-osuudet jäävät selvästi alle prosentin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.2.2008