Kaupan toimialakatsaus III/2007

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu jatkui ja osa-aikaiset vähenivät
  4. Kaupan näkymät ovat yhä valoisat
  5. Fokus: Rinnakkaislääkkeet ja lääkkeiden vähittäiskauppa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui yhä vuoden kolmannella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä kohosi verrattuna vuoden takaiseen tasoon ja osa-aikaisten työssä olleiden määrä väheni. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä lisääntyy hieman vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen melko hyvät kolmannen neljänneksen lopussa. Viimeiseltä neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta tukku- ja vähittäiskaupan suotuisa kehitys näyttää jatkuneen, mutta autokaupan kasvu tullee hiipumaan moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilastojen perusteella.

Vähittäiskaupan myynnin reipas kasvu jatkui yhä heinä-syyskuussa, jopa edeltävää neljännestä nopeampana. Etenkin pienimmissä ja suurimmissa sekä liikevaihdoltaan kasvaneissa yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Autokaupassa liikevaihto kohosi lähes yhtä nopeasti kuin edeltävällä neljänneksellä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla. Alan myynnin odotettiin yhä kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan viimeiselläkin neljänneksellä.

Myös tukkukaupassa myynnin kasvu jatkui heinä-syyskuussa edelleen voimakkaana, mutta hitaampana kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvusta yli puolet kertyi alan pienissä yrityksissä, kuten edellisillä neljänneksillä vuonna 2007. Sen sijaan toimialan nopeimmin kasvaneiden yritysten vaikutus liikevaihdon kasvuun oli edellisiä, vuosien 2006-2007 neljänneksiä vaisumpi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2008