Rakentamisen toimialakatsaus III/2007

  1. Yhteenveto: Rakennustuotannon kehittyminen näyttää kaksijakoiselta
  2. Asuinrakentamisen aloitukset hyytyivät
  3. Rakennusyritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti
  4. Rakennuskustannusten nousu kiivasta
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Korjausrakentaminen kasvaa tasaisesti
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969 ja Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto: Rakennustuotannon kehittyminen näyttää kaksijakoiselta

Rakentamisen suhdannehuippu on tältä erää sivuutettu. Asuntorakentaminen näyttää julkaistujen tilastolukujen valossa heikkenevältä. Toisaalta viime päivien sanomalehdissä on nostettu esiin esisopimus pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä asuntotuotantotason nostamisesta 13 000 asuntoon vuodessa. Nähtäväksi jää muuttuuko sopimus ja millä viiveellä asuntotuotannoksi.

Rakentajien suhdanneodotukset heikkenivät ja asuntolupien määrä sekä asuntoaloitukset vähenivät selvästi kolmannella vuosineljänneksellä. Suhdanneodotusten heikentävät mm. rakennusten rahoitusmarkkinoiden epävarmuudet, uusien myymättömien asuntojen lukumäärän kasvu sekä asuntojen hinnannousun hidastuminen. Myös uutiset muun Euroopan asuntomarkkinoiden jäähtymisestä heikentänevät odotuksia. Toisaalta muu kuin asuinrakentaminen tuntuu oleva edelleen hyvin vahvassa vedossa, ja liike- ja toimistorakentamisen osalta suhdanne näyttää erittäin hyvältä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää varsin hyvin. Rakentamisen määrä kasvoi Suomessa kolmannella neljänneksellä (+ 10%) edelleen nopeammin kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin (+2,6).

Rakentamisen kustannusindeksien nousu on taittunut, mutta oli edelleen selvästi nopeampaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Rakentamisen määrän kasvu ja kustannusnousu näkyvät yritysten liikevaihdon vahvana kasvuna, mihin erityisesti pienet yritykset ovat vaikuttaneet.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt kuten myös vaikeasti täytettävien avoimien työpaikkojen määrä. Pitkään liikevaihdon kanssa samaan tahtiin kasvanut palkkasumman kasvu on jäänyt liikevaihdon kasvuvauhdista jälkeen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2008