Kulttuuritapahtumat täyttävät Suomen kesän

  1. Finland Festivals: kymmenessä vuodessa 20 tapahtumaa lisää
  2. Muissakin kulttuuritapahtumissa riittää yleisöä
  3. Savonlinnan Oopperajuhlille eniten valtion tukea

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Ekholm toimii suunnittelijana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 14/2007

Rockia Seinäjoella ja Turussa, oopperaa Savonlinnassa, jazzia Porissa ja Imatralla, teatteria Tampereella, elokuvia Espoossa ja Sodankylässä... Festivaalitarjontaa on Suomen suvessa joka makuun. Musiikki on taiteenaloista parhaiten edustettuna.

Kulttuuritapahtumien kävijöistä on tehty useita tutkimuksia viime vuosina. Useiden suurtenkin tapahtumien yleisö tulee pääosin lähiseudulta. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin juhlaviikot, Tampereen Teatterikesä ja Turun musiikkijuhlat. Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssii ja Soi sekä Ruisrock taas saavat yleisöä merkittävästi muualtakin Suomesta. Pääkaupunkiseudulta käydään varsin paljon myös muualla Suomessa pidettävissä kulttuuritapahtumissa. Helsingin juhlaviikoilla on todettu käyvän enemmän espoolaisia kuin vantaalaisia, ja juhlaviikkojen tilaisuudet vetävät erilaisia yleisömääriä eri kaupunginosista. Matkailun edistämiskeskuksen tietojen mukaan ulkomaalaisia festivaalikävijöiden joukossa on vähän, vuonna 2005 noin viisi prosenttia kaikista kävijöistä.

Kulttuuritapahtumissa käyminen kuuluu tavallisimpiin kulttuuriharrastuksiin. Vaikka tapahtumatarjonta onkin lisääntynyt, Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen 2002 mukaan niiden suosiossa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia aiempiin tuloksiin verrattuna: noin 20-30 prosenttia vastanneista oli käynyt musiikki-, tanssi-, teatteri- yms. tapahtumissa viimeisen vuoden aikana. Kotiseutujuhlien sekä myyntinäyttelyiden suosio on laskenut, kun puolestaan musiikki-, tanssi- ja teatteritapahtumien suosio on hieman noussut vuosien 1981 ja 1991 tuloksiin verrattuna. Alle 35-vuotiaat sekä pääkaupunkiseudulla asuvat ovat keskimäärin muita aktiivisempia festivaalikävijöitä, mutta festivaalikohtaiset erot yleisön ikärakenteessa ovat suuria riippuen tapahtuman kohdeyleisöstä.

Finland Festivals: kymmenessä vuodessa 20 tapahtumaa lisää

Suomen kulttuuritapahtumien katto-organisaatioon, Finland Festivalsiin, kuuluu 80 tapahtumaa (kartta), joiden vuotuinen yhteenlaskettu kävijämäärä hipoo kahta miljoonaa. Tapahtumien määrä on kasvanut 20:llä kymmenessä vuodessa, ja niistä yli 80 prosenttia järjestetään kesällä. Tapahtumista yli kaksi kolmannesta on musiikkitapahtumia. Loppuosa sisältää tanssi-, teatteri-, kirjallisuus- ja kuvataidetapahtumia sekä monitaiteisia festivaaleja. Tapahtumia on jokaisessa maakunnassa, eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kävijämäärältään suurin on viime vuosina ollut Helsingin juhlaviikot lähes neljännesmiljoonan yleisöllä, mutta Finland Festivalsin jäsentapahtumista kaikkiaan yhdessätoista ylittyi 50 000 kävijän raja vuonna 2006 (taulukko1).

Taulukko1: Finland Festivalsin kokonaiskävijämääriltään suurimmat tapahtumat (yli 50 000 kävijää) 2006*

Tapahtuma Kävijöitä
Helsingin juhlaviikot 247 000
Pori Jazz Festival 156 000
Kotkan Meripäivät 150 000
Tampereen Teatterikesä 100 000
Kaustinen Folk Music Festival 85 000
Savonlinnan Oopperajuhlat 70 500
Puistoblues, Järvenpää 70 000
Provinssirock, Seinäjoki 62 500
Pispalan Sottiisi / Folklandia, Tampere 61 000
Maailma kylässä -festivaali, Helsinki 60 000
Imatra Big Band Festival 53 000
* Luvut ovat Finland Festivalsin jäsentapahtumiltaan keräämiä kävijämääräarvioita. 

Lähde: Finland Festivals

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 31.7.2007