Suomalaiset luottavat klassikoihin

  1. Suomalaiset lukevat edelleen paljon
  2. Jännitys ja muistelmat kiinnostavat suomalaisia
  3. Miehet lukevat miesten kirjoittamia kirjoja
  4. Mielikirjailijat vaihtuvat hitaasti
  5. Nuoret lukevat sanomalehtiä vähemmän kuin ennen
  6. Aikakauslehtien säännöllinen lukeminen on vähentynyt

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Riitta Hanifi on tutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu TilastokeskuksenHyvinvointikatsauksessa 2/2007.

Suomalaiset viihtyvät hyvän kirjan parissa. Suosituimpien kotimaisten mielikirjailijoiden joukko näyttää vaihtuvan hitaasti; Päätalo, Waltari ja Hietamies pitävät edelleen pintansa. Vaikka lukeminen on edelleen yksi suomalaisten suosituimmista harrastuksista, on kaikenlainen lukeminen viimeisten 20 vuoden aikana vähentynyt.

Vaikka tämän päivän suomalaisilla on käytettävissään sekä vanhojen että uusien joukkoviestimien laaja kirjo, kirjojen ja lehtien lukeminen on silti yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista. Tässä artikkelissa keskityn kuvaamaan erityisesti painetun median kulutusta ja lukemista.

Suomessa julkaistaan kirjallisuutta asukasmäärään nähden enemmän kuin muualla, sanomalehden asema on vahva ja aikakauslehtien valikoima laaja (Joukkoviestimet 2004). Voidaan siis sanoa, että Suomessa on helppoa harrastaa kirjallisuutta. Suomalaisia onkin totuttu pitämään lukijakansana. Lukeminen, lukemisen yleisyys sekä erilaisten kirja- ja lehtityyppien lukeminen on kuitenkin ajassa liikkuvaa ja muuttuvaa, niin kuin mikä tahansa kulttuurinen käytäntö. Lukemisessa tapahtuvat muutokset eivät tapahdu tyhjiössä, vaan ne ovat yhteydessä yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin. Suomessa mediamaailma on 1990-luvulta monipuolistunut, ja erityisesti tietokoneen ja internetin käyttö on voimakkaasti yleistynyt.

Suomalaiset lukevat edelleen paljon

Vaikka kirjojen lukeminen on vieläkin yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista, lukeminen on viimeisen 20 vuoden aikana vähentynyt. Erityisesti nuoret ovat vähentäneet kirjojen lukemista. Kuitenkin nuoret ja nuoret aikuiset lukevat kirjoja enemmän kuin keski-ikäiset ja ikääntyneet. Naiset lukevat kirjoja kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin miehet ja 25-44-vuotiaat naiset erottuvat muista mielenkiintoisella tavalla: heidän lukemisharrastuksensa on viimeisen 20 vuoden aikana lisääntynyt. Nuorten miesten kirjojen lukeminen näyttää vastaavasti vähentyneen.

Kaikkein nuorimmat lukijat, 10-14-vuotiaat, ovat vähentäneet lukemista selvimmin.

Kuvio 1. Kirjojen lukeminen iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1981, 1991 ja 2002, prosenttia, lukenut vähintään yhden kirjan kuuden kuukauden aikana.

Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.10.2008