Suomalainen teollisuustyö on kallista mutta tuottavaa

  1. Maailmantalouden kustannuserot huikaisevat
  2. Kustannuserot tasoittuvat EU:ssa mutta pysyvät pitkään suurina
  3. Tuottavuus ja vaihtosuhde ovat ratkaisevia hintakilpailukyvyn kannalta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Seppo Kouvonen ja Pentti Jonninen työskentelevät Tilastokeskuksen hinnat ja palkat -yksikössä. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 13/2007

Maailmantalouden kustannuserot huikaisevat

  • Työvoimakustannukset ovat Suomessa nousseet nopeasti.
  • Teollisuustyön tuottavuus on kuitenkin noussut vielä nopeammin.
  • Tuottavuuden noususta tulleen hyödyn on syönyt vaihtosuhteen heikkeneminen.

Tässä viisi kuviota, jotka muodostavat ne globaalit lähtökohdat, joista Suomessa käydään palkkaneuvotteluihin.

Teollisuudessa tehty työtunti maksoi vuonna 2004 Suomessa keskimäärin noin 27 euroa, kolme prosenttia enemmän kuin euroalueella keskimäärin ja 24 prosenttia enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Suomea kalliimman työvoiman euromaita olivat Benelux-maat, Saksa ja Ranska. Suomea kalliimman työvoiman maihin lukeutuivat myös muut Pohjoismaat, lukuun ottamatta Islantia.

Euron korkea vaihtokurssi nosti yleisesti euroalueen kustannustasoa muun muassa USA:han verrattuna.

Suomen keskimääräistä kustannustasoa lienee osaltaan nostanut pääomavaltaisten tuotannonalojen merkittävä osuus. Suorittavan tason tehtävien siirtyessä halvemman työvoiman maihin painottuu henkilöstörakenteessa aiempaa enemmän korkeaa osaamista edellyttävien tehtävien osuus. Palkansaaja- (toimihenkilöt vs. työntekijät) ja toimialarakenteessa tapahtuneet muutokset ovat Suomessa viime vuosina nopeuttaneet teollisuuden keskimääräisten työvoimakustannusten nousua noin puoli prosenttiyksikköä vuodessa. Tämä käy ilmi verrattaessa virallisen ansiotasoindeksin ja palkansaajien keskiansioiden vuosimuutosta.

Kuviossa 1 on EU-maiden teollisuuden työvoimakustannuksia koskeviin tietoihin lisätty USA:n tilastoviraston (Bureau of Labour Statistics, BLS) julkaisema tieto USA:n ja Kiinan työvoimakustannuksista sekä BLS:n tuntipalkkaisia koskeviin tietoihin perustuva arvio Intian, Japanin ja Sri Lankan koko henkilökuntaa koskevasta kustannustasosta.

Kuvio 1. Tehdyn työtunnin kustannus teollisuudessa vuonna 2004

Lähde: Eurostat ja US Bureau of Labour statistics

Maiden väliset työvoimakustannusten erot ovat maailmantaloudessa päätähuimaavat. Kiinalaisen teollisuustyötunnin kustannus on vain runsaat 50 senttiä eli pari prosenttia Suomen kustannustasosta.

Myös Euroopan unionin sisäiset kustannuserot ovat huomattavat. Uusista jäsenmaista vain Kyproksen ja Slovenian kustannustaso yltää halvimman vanhan jäsenmaan, Portugalin, tasolle.

Useimpien uusien jäsenmaiden kustannustaso jää alle viiden euron eli viidennekseen Suomen kustannustasosta. Bulgariassa tehty työtunti maksoi vain noin kaksi euroa eli alle kymmenesosan Suomen kustannustasosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007