Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdanne näyttää edelleen hyvältä vaikka suhdanneodotukset heikkenivät hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Suhdanneodotuksia heikentävät rakennusten aloitusten väheneminen ja EK:n suhdannebarometrin painuminen negatiiviseksi. Toisaalta myönnettyjen rakennuslupien määrä on reippaassa kasvussa. Rakennusinvestointien määrä kasvaa edelleen, mutta aiempaa rauhallisemmin. Rakennustuotannon kehittyminen näyttää kaksijakoiselta. Asuntorakentamisen paras veto on hellittänyt korkojen lähdettyä nousuun ja myymättä olevien uusien asuntojen määrän lisäännyttyä. Tämä on hillinnyt intoa aloittaa uusia kohteita. Sen sijaan muun rakentamisen lupamäärä näyttää olevan vahvassa kasvussa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää varsin hyvin. Rakentamisen määrä kasvaa Suomessa edelleen nopeammin kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Myönnettyjen rakennuslupien valossa kasvua olisi luvassa jatkossakin.

Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvaa edelleen vahvasti, erityisesti pienet yritykset ovat vaikuttaneet kasvuun. Rakentamisen kustannusindeksien nousu on taittunut, mutta nousu oli edelleen selvästi nopeampaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Rakennuskustannusindeksin kasvuun on erityisesti vaikuttanut tarvikepanosten raaka-aineiden mm. värimetallien ja öljyn hintojen voimakas nousu. Maarakennuskustannusten nousuun puolestaan vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen ja oman kaluston kustannusten kasvu.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Avointen työpaikkojen määrä on kasvussa, alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta. Samoin vaikeasti täytettävien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Pitkään liikevaihdon kanssa samaan tahtiin kasvanut palkkasumman kasvu on jäänyt liikevaihdon kasvusta jälkeen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007