Ennakkotiedot osuneet hyvin Suomessa

  1. Nopeus ja tarkkuus ristiriidassa
  2. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 50 päivässä
  3. Neljännesvuositilinpito 70 päivässä
  4. Vuositilinpito kolme kertaa
  5. Tietoa tulee koko ajan lisää
  6. Bkt:n volyymimuutos tarkentunut keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Olli Savela ja Tuomas Rothovius. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit 9/2006 -lehdessä.

Bkt-luvut tarkentuvat, koska niiden lähdetilastot tarkentuvat ja uusia tietolähteitä valmistuu. Ajoittain tehdään myös tasotarkistuksia, ja samalla voidaan muuttaa laskentamenetelmiä. Kolmas syy muutoksiin on kansainvälisten tilinpitosuositusten muuttuminen. Kesällä 2006 kaikki kolme syytä vaikuttivat yhtä aikaa.

Kesällä 2006 tehtiin vuotta 2005 koskeviin kansantalouden tilinpidon lukuihin tavanomaista suurempia tarkistuksia. Kun vuoden 2005 bruttokansantuotteen kasvu arvioitiin maaliskuun alussa 2,1 prosentiksi, oli heinäkuussa julkaistu tarkistettu ennakkoarvio 2,9 prosenttia. Muutos oli siten 0,8 prosenttiyksikköä.

Tämäkään luku ei ole vielä lopullinen. Kansantalouden tilinpidolle on kaikkialla maailmassa ominaista, että se valmistuu hitaasti. Suomessa kansantalouden tilinpidon "lopullisten" lukujen laadinta kestää noin kaksi vuotta. Kansainvälisessä vertailussa tämä on suhteellisen nopea aikataulu.

Useimmat muut taloustilastot valmistuvat huomattavasti nopeammin. Esimerkiksi hintaindeksit ja työvoimatilasto valmistuvat kahden - kolmen viikon viiveellä ja tulevat saman tien lopullisiksi. Tilastojen käyttäjien kannalta tämä on tietysti hieno asia. Talouspolitiikan päätöksenteko tarvitseekin tuekseen nopeita tilastoja.

Nopeus ja tarkkuus ristiriidassa

Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan tuottamalla ennakkolukuja kansantalouden tilinpidosta. Ennakkolukujen ikuinen ongelma on niiden osuvuus. Jos ennakkoluvut poikkeavat paljon lopullisista tiedoista, on niiden hyöty kyseenalainen ja saattavatpa ne johtaa harhaankin. Yleisesti ottaen ennakkoluvut ovat Suomessa osuneet oikeaan varsin hyvin.

Kansantalouden tilinpidon tarkentumiseen on kolme pääsyytä. Ensinnäkin lähdetilastot tarkentuvat ja uusia tietolähteitä valmistuu. Toiseksi aika ajoin tehdyt tasotarkistukset ja perusvuosien vaihdokset ovat muuttaneet lukuja. Samassa yhteydessä saatetaan muuttaa myös laskentamenetelmiä. Kolmanneksi kansainvälisten tilinpitosuositusten muuttuminen muuttaa lukuja.

Kesällä 2006 tehdyissä kansantalouden tilinpidon tarkistuksissa kaikki kolme syytä vaikuttivat yhtä aikaa. Viime vuoden talouskehityksestä oli saatu paljon uusia tietoja. Keväällä 2006 oli muutettu tilinpidon aikasarjaa aiemmilta vuosilta, joten vuoden 2005 luvut oli nyt muutettava niiden kanssa vertailukelpoisiksi. Osa näistä muutoksista perustui EU:n edellyttämiin tilastomuutoksiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.1.2007