Palvelualojen toimialakatsaus I/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui alkuvuonna
  3. Työllisyys kohentui palvelualoilla vuoden alussa
  4. Palvelualojen näkymät kohosivat vuoden alussa
  5. Fokus: Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimakkainta Itä-Uudellamaalla vuonna 2005
  6. Itä-Uudellamaalla kasvun vetureina pienet yritykset
  7. Kainuun palvelualojen liikevaihdon kehitys toiseksi nopeinta
  8. Vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset päävaikuttajina Pohjois-Pohjanmaalla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Fokuksen kirjoittaja: Tiina Karppanen (09) 1734 2656

palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin suotuisana, vaikkakin liikevaihdon kasvu hiipui hieman edeltävän neljänneksen huippulukemista. Hidastuminen johtui pääasiassa siitä, että liikevaihto lisääntyi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä voimakkaammin kuin yhdelläkään neljänneksellä vuoden 2001 puolivälin jälkeen. Liikevaihto kasvoi laantumisesta huolimatta kuluvan vuoden tammi-maaliskuussakin vielä vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta.

Palkkasumman kehitys ylitti uusimmalla neljänneksellä liikevaihdon kasvun. Se lisääntyi lähes 6 prosenttia edellisvuodesta. Myös palvelualojen työllisyys parantui tuoreimmalla neljänneksellä. Sekä liikevaihdon että palkkasumman positiivisen kehityksen taustalla on se, että posti- ja teleliikennettä, vesiliikennettä sekä järjestötoimintaa lukuun ottamatta kaikki palveluiden alatoimialat kehittyivät suotuisasti, eikä muita kasvua jarruttavia toimialoja esiintynyt. Palvelualojen tulevaisuuden näkymätkin ovat erittäin positiiviset, sillä palvelualojen luottamusindikaattori on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan vuoden 2005 aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.9.2006