Kaupan toimialakatsaus I/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi
  3. Kaupan työllisten määrä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  4. Kaupan näkymät vakaat
  5. Fokus: Veneilyn myötätuuli Suomessa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös tammi-maaliskuussa. Kaupan liikevaihto nousi reippaasti vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo kasvoi yhä merkittävästi nopeammin kuin myynnin määrä pääosin polttoaineiden hintojen nousun takia. Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi varsinkin auto- ja tukkukaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Sen sijaan työllisten määrä väheni kaupassa. Toisaalta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä hieman kasvaa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myyntiodotukset olivat ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa hieman aurinkoisemmat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu nopeutui varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Autokaupan kasvusta suurin osa tuli pienistä yrityksistä tammi-maaliskuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan touko- ja heinäkuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myyntiä vauhdittivat tammi-maaliskuussa varsinkin pienet ja suuret yritykset. Kasvun nopeutumista verrattuna edeltävään neljännekseen kuitenkin selittää pääosin se, että suuret yritykset sekä ylipäätänsä kasvaneet yritykset toivat kasvua selvästi enemmän ja supistuneet yritykset hidastivat kasvua huomattavasti vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2006