Rakentamisen toimialakatsaus I/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kiihtyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihto kiihtyi edelleen
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset vahvistuivat
  7. Fokus: Suomen rakentaminen vauhdissa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdanne jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusinvestointien määrä kasvoi selvästi. Uusia talonrakennustöitä aloitettiin tammi- maaliskuussa kuitenkin edellisvuotta vähemmän lähinnä vähentyneiden teollisuusrakennusten aloitusten takia. Asuinrakentamisen aloitukset olivat edelleen vahvassa kasvussa. Huhtikuussa rakennuslupia myönnettiin selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun lukujen myötä myös koko alkuvuonna myönnettyjen rakennuslupien määrä jäi edellisvuotista alemmalle tasolle.

Myös rakennusalan yritysten liikevaihto kasvaa rivakasti, erityisesti pienillä yrityksillä on mennyt vahvasti. Talonrakentamisen kustannusten nousu on hidastunut. Maa- ja vesirakentamisen kustannusten kohoaminen sen sijaan jatkui vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennuskustannusten kasvuun on erityisesti vaikuttanut raaka-aineiden mm. teräksen, värimetallien ja öljyn hintojen voimakas nousu. Tärkein maa- ja vesirakentamisen kustannuksia nostava seikka on tällä hetkellä on öljyn hinnan kohoaminen. Tämä on vaikuttanut oman kaluston kustannuksiin varsinkin polttoaineiden ja energian kallistumisen kautta ja materiaalikuluihin nostamalla bitumin hintaa.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Lisäksi avointen työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien tehtävien määrä on edelleen kasvussa alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta. Rakennusalan liikevaihto kasvaa edelleen vahvasti, 46 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia.

Vuosi 2005 oli kuutioilla mitaten rakentamisen huippuvuosi 1990-luvun alun taantuman jälkeen. Viime vuonna rakentamisen kasvua ylläpiti vakaana jatkuneen asuinrakentamisen kasvun ohella vilkastunut teollisuus- ja varastorakennusten sekä maatalousrakennusten rakentaminen.

Rakennusyritysten suhdannenäkymät jatkuivat hyvinä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen voimistui edellisestä neljänneksestä ja on selvästi edeltävää vuotta korkeammalla tasolla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2006