Palvelualojen toimialakatsaus IV/2005

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui loppuvuonna
  3. Palkkasumma kasvaa työllisten määrää nopeammin
  4. Palvelualojen näkymät jatkuvat suotuisina
  5. Fokus: Kulujen kasvu rasittaa kuljetusalan kannattavuutta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702

Fokuksen kirjoittaja: Aki Niskanen (09) 1734 2657

palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui suotuisana vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Palvelualojen liikevaihto harppasi tällöin lähes 8 prosentin kasvuun. Palkkasumman kehitys ei pysynyt liikevaihdon tahdissa vaan kasvoi edellisen neljänneksen tapaan 6 prosenttia. Koko vuonna liikevaihto kasvoi palvelualoilla edellisvuosia ripeämmin, yhtä suuri liikevaihdon lisäys oli viimeksi vuonna 2001. Viimeisen neljänneksen kasvun kiihtymisen sai aikaan liike-elämän palveluiden liikevaihdon roima lisäys.

Palvelualoilla ei juurikaan esiinny kasvua jarruttavia aloja posti- ja teleliikennettä lukuun ottamatta. Täten palvelualojen yrityksistä liikevaihto suureni 56 prosentilla ja jopa 37 prosentilla kasvoi voimakkaasti (yli 15 prosenttia).

Myös palvelualojen työllisyys koheni viimeisellä neljänneksellä, joskin palkkasumman kasvua selvästi hitaammin. Työllisyyden kasvu hidastui edellisestä neljänneksestä vajaaseen 2 prosenttiin. Palvelualojen suotuisa suhdannetilanne näkyy myös palvelualojen yritysten luottamusindikaattorissa, joka pysyi korkealla vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Toimialan luottamusta ylläpitävät toimialan kysynnän suotuisa kehitys viime kuukausina sekä positiiviset odotukset tulevasta kysynnästä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2006