Rakentamisen toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu taittui
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Itäisen Euroopan rakentaminen vahvassa kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan hyvä suhdannetilanne näyttää edelleen vakaalta vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Rakennusinvestointien määrä on kasvussa ja uusia talonrakennustöitä aloitettiin edellisvuotta enemmän. Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää varsin hyvin. Rakentamisen määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin Euroopan Unionin jäsen maissa keskimäärin.

Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti, erityisesti pienet yritykset ovat osallistuneet kasvuun vahvasti. Rakentamisen kustannusindeksien nousu on taittunut, mutta nousu oli edelleen selvästi nopeampaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Rakennuskustannusten kasvuun on erityisesti vaikuttanut tarvikepanosten raaka-aineiden mm. teräksen, värimetallien ja öljyn hintojen voimakas nousu.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Lisäksi avointen työpaikkojen määrä on kasvussa, alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta. Rakennusalan palkkasumma ja liikevaihto kasvavat tasaisesti samaan tahtiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006