Rakentamisen toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto kasvaa tasaisesti
  4. Rakennuskustannusten nousu taittuu?
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Asuntorakentaminen kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdannetilanne näyttää vakaalta vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Rakennusinvestointien määrä kasvoi ja uusia talonrakennustöitä aloitettiin edellisvuotta enemmän. Viime vuoden loppupuolen pitkään jatkunutta rakennuslupien vähenemää tasapainottaa alkuvuoden rakennuslupien kuutioina mitattu vahva kasvu. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen kasvanut lupamäärä tulee näkymään kesäkuukausina aloitettavien rakennustöiden määrässä.

Rakennusalan yritysten liikevaihto kehittyy tasaisesti, erityisesti pienet yritykset ovat osallistuneet kasvuun vahvasti. Rakentamisen kustannusindeksien nousu oli edelleen selvästi nopeampaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Rakennuskustannusten kasvuun on eniten vaikuttanut raaka-aineiden, teräksen ja öljyn hintojen nousu.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Lisäksi avointen työpaikkojen määrä on kasvussa, alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta. Rakennusalan palkkasumma ja liikevaihto kasvavat tasaisesti samaan tahtiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005