Nyheter

Nyheter från 2023

30.1.2023 Handboken Sektorindelningen 2023 har publicerats

Sektorindelningen 2023 har trätt i kraft 1.1.2023. En handbok som beskriver sektorindelningen 2023 har nu publicerats som avgiftsfri pdf-version.  

25.1.2023 Paavo berättar om skillnaderna mellan regionerna – nu också som tidsserie

Inom vilka postnummerområden i Finland har befolkningen ökat mest? Eller minskat mest? Denna och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som nu också innehåller en tidsserie. Alla statistiska uppgifter i Paavo har nu publicerats med den senaste indelningen i postnummerområden fr.o.m. år 2010. 

19.1.2023 Statistikcentralen är känd som en tillförlitlig informationsproducent

Enligt Taloustutkimus undersökning om företagsbilden känner 84 procent av finländarna till Statistikcentralen och 83 procent av finländarna anser att dess uppgifter är tillförlitliga. Av de organisationer inom statsförvaltningen som ingick i undersökningen är Statistikcentralen den näst mest kända. 

12.1.2023 Statistikcentralens nya delegation har utsetts

Finansministeriet har tillsatt Statistikcentralens delegation för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Delegationen har till uppgift att stödja ledningen av strategisk förändring vid Statistikcentralen. Den nya delegationens ordförande är avdelningschef Laura Eiro från Kommunikationsministeriet.

10.1.2023 En ny sektorindelning trädde i kraft vid årsskiftet

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleddes 1.1.2023 och i och med det har en ny sektorindelning trätt i kraft. Ändringen i sektorindelningen gäller sektorn Offentliga samfund, där välfärdsområdena klassificeras som en undersektor till Lokalförvaltning. 

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2022