Tiedote 8.2.2007

Verkkolehtiä lukee kuusi kymmenestä Internetin käyttäjistä

Tilastokeskuksen raportin "Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006" mukaan Internetiä käytti keväällä 2006 yli kolme miljoonaa 15-74 -vuotiasta. Internetiä ei käyttänyt lainkaan 23 prosenttia suomalaisista. Vanhimpien ikäluokissa Internetin käyttäjien osuus on edelleen selvästi pienempi kuin nuorempien ikäluokissa. Internetin käyttötavoista ovat yleistyneet eniten verkkolehtien lukeminen, Internet-puhelut, pikaviestintä, verkkopankissa asiointi ja verkkokaupasta ostaminen. Verkkolehtiä ilmoitti lukevansa kuusi kymmenestä Internetin käyttäjästä.

Keväällä 2006 verkkokaupasta oli tehnyt ostoksia tai tilauksia edeltävän kolmen kuukauden aikana 29 prosenttia kaikista 15-74-vuotiaista ja 37 prosenttia 15-74-vuotiaista Internetin käyttäjistä. Joissakin ikäluokissa jopa 40 prosenttia suomalaisista käy verkkokauppaa. Vuonna 2006 verkkokaupassa kävijöiden osuus suomalaisista oli vähän yli EU:n keskitason.

Joka neljäs Internetin käyttäjä oli joskus hoitanut henkilökohtaisia asioitaan viranomaisten kanssa verkon kautta. Asiointilomakkeita oli alkuvuonna Internetissä täyttänyt ja lähettänyt viranomaisille joka viides Internetin käyttäjä. Tietosuojahuolien takia oli Internetissä jättänyt asioimatta joka kolmas niistä suomalaisista, joilla olisi ollut mahdollisuus toimittaa viranomaisasioita Internetissä. Suomalaisten kiinnostus ja huolestuneisuus tietosuojasta ovat jonkin verran lisääntyneet vuosina 1996-2005.

Tiedot perustuvat puhelinhaastatteluna toteutettuun tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimukseen, jossa selvitettiin tietoyhteiskunnan innovaatioiden matkapuhelimen, tietokoneen ja Internetin käytön merkitystä suomalaisten arjessa. Raportissa pyritään myös arvioimaan, mitkä uudet viestintätavat ovat korvanneet aiempia viestintätapoja.

Laskujen maksutavoissa ei suuria muutoksia

Sähköiseen laskutukseen on monia muotoja tekstiviestistä suoraveloitukseen. Laskujen maksamistavat eivät ole juurikaan muuttuneet, joskin suoralaskutusta ja verkkopankkia käyttävien osuudet ovat kasvaneet selvästi kahden viime vuoden aikana. Neljä viidestä Internetin käyttäjästä asioi verkkopankissa. Sähköpostilla laskuja oli vastaanottanut noin joka kymmenes. Suurin osa suomalaisista haluaisi saada laskunsa kuitenkin perinteisenä kirjeenä.

Laskujen maksutavat vuonna 2006 prosentteina ikäryhmittäin

Kaikki 18-29 v. 30-49 v. 50-74 v.
Käyttänyt Internetiä pankkiasiointiin1 81 71 87 84
Laskuja suoraveloituksessa 52 32 49 64
Laskuja suoralaskutuksen kautta 9 9 9 9
Laskujen maksu matkapuhelimella 8 12 7 6
Saanut laskuja kirjeenä 93 93 95 91
Saanut laskuja sähköpostilla 12 16 15 7
Haluaa laskut kirjeitse 89 89 86 92

1Osuus Internetin käyttäjistä

Opiskeluun liittyviä asioita hoidetaan usein verkon kautta

Kaksi kolmesta opiskelijasta oli katsonut kurssi- tai opetustarjontaa verkon kautta syyslukukauden alun jälkeen. Toiseksi käytetyin verkko-opiskelun muoto oli yhteydenpito opettajaan sähköpostin kautta. Yli puolet opiskelijoista oli katsonut tenttien tai vastaavien tuloksia Internetin kautta ja saanut opiskeluun liittyviä tehtäviä verkon kautta esimerkiksi sähköpostilla. Joka toinen opiskelija oli ilmoittautunut kurssille tai muuhun opetukseen verkon kautta. Asioiden toimittaminen verkon kautta ei ole aina omavalintaista, sillä monissa oppilaitoksissa tenttiin voi ilmoittautua vain verkon kautta ja opinto-oppaat ovat usein pelkästään sähköisessä muodossa.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Sirkiä (09) 1734 2622

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit:
Tilaa julkaisu Tilastotorilta tai myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi