Pressmeddelande 30.11.2006

I ljuset och skuggan av statistik

Om händelserna år 2005 fördelas jämnt på årets alla dagar är resultatet under ett dygn i Finland följande:

 • 158 barn föddes, 80 pojkar och 78 flickor
 • 131 personer dog
 • 80 nya äktenskap
 • 37 äktenskapsskillnader beviljades
 • 43 bostadsbyggnader färdigställdes, av vilka 35 var enbostadshus
 • 142 miljoner körda kilometer med bil, dvs. 3 500 gånger runt jordklotet
 • 50 körda kilometer per en personbil
 • räknat per invånare gick det åt 200 g kött, 170 g potatis, 150 g färska grönsaker, 130 g färska frukter och 520 g mjölkprodukter
 • 1,1 miljoner liter mellanöl konsumerades, dvs. 0,2 liter per invånare
 • 2 150 brott kom till polisens kännedom
 • 1 650 brott klarades upp
 • 420 stölder begicks
 • 84 personer misshandlades
 • 71 rattfyllerister åkte fast
 • 40 narkotikabrott
 • 46 olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon
 • 13 förfalskningsbrott
 • 9 förskingringar
 • 30 aborter
 • 25 omhändertagna barn
 • 36 eldsvådor, som krävde att räddningsverket larmades
 • 76 800 sålda böcker
 • 289 000 lån på allmänna bibliotek
 • 7,5 miljoner sända textmeddelanden
 • 5 beviljade patent.

Detta och mycket annat intressant finns i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2006. Årsboken som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som samtidigt ger en täckande bild av det finländska samhället och dess utveckling under de senaste åren och årtionden. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken finns också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2006. Statistikcentralen
Pris 73 euro (fortlöpande prenumeration 63 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Jussi Melkas

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: tilastokeskus.fi/vuosikirja