Pressmeddelande 18.8.2006

Placeringsfondernas resultat uppgick till 4,9 miljarder euro år 2005

Under räkenskapsperioden uppvisade placeringsfonderna ett resultat på 4,9 miljarder euro i vinst år 2005, då resultatet året innan var 1,7 miljarder euro. Värdepappersintäkter, netto hade en andel av vinsten på 4,6 miljarder euro. Fonderna hade totalt 491 miljoner euro i utgifter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslut.

I slutet av år 2005 var placeringsfondernas sammanlagda värde 44,5 miljarder euro, av vilket värdepappersportföljens andel var 43,1 miljarder euro. Fonderna hade pengar och banktillgodohavanden totalt 1,4 miljarder euro.

Uppgifter om placeringsfonder 1995- 2005

År Räkenskapsperiodens vinst, Mn euro Fondens värde
Mn euro
Balansomslutning Mn euro Antal placeringsfonder
2005 4 906 44 545 45 539 427
2004 1 730 31 664 32 079 364
2003 1 711 23 204 23 561 336
2002 -2 231 16 625 16 886 319
2001 -1 503 15 447 15 666 279
2000 -988 14 030 14 333 230
1999 2 403 10 315 10 516 177
1998 330 4 890 4 958 114
1997 270 3 088 3 262 78
1996 132 1 981 2 091 60
1995 -6 876 926 44

Fondbolagens arvoden ökade år 2005

Fondbolagens förvaltningsprovisioner ökade år 2005 med drygt en tredjedel till 347 miljoner euro. Teckningsprovisionerna uppgick till 9,4 miljoner och inlösningsprovisionerna till 19,6 miljoner euro. De totala provisionsintäkterna ökade med 41 procent på årsnivå. Under räkenskapsperioden uppvisade fondbolagen ett resultat på 44 miljoner euro.

Antalet anställda i fondbolagen ökade med en tiondel. Under samma period ökade personalkostnaderna med 13 procent, till 17,5 miljoner euro.

Statistikcentralens statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslut inkluderar de placeringsfonder och fondbolag som registrerats i Finland och som har gjort sitt bokslut. Statistiken för år 2005 omfattar 26 fondbolag och 427 placeringsfonder som de förvaltar.

Källa: Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut 2005. Månadsserier över finansmarknaden, augusti 2006. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet