Pressmeddelande 20.7.2006

Konsumentbarometern efter landskap:
Bostadsköp planeras i rekordtakt

Under årets andra kvartal hade över 9 procent av hushållen för avsikt att skaffa ägarbostad under de följande 12 månaderna, detta är den högsta siffran någonsin. Ökningen av inköpsplanerna har varit relativt sett störst när det gäller planerna på att skaffa bostad. Planerna på att skaffa bostad har blivit mer än en och en halv gånger fler inom fem år. Också planer på att köpa fritidsartiklar och hemelektronik har ökat med en tredjedel inom fem år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i april-juni 4 606 personer bosatta i Finland.

Hushållens inköpsplaner, som mäts med hjälp av konsumentbarometern, ökade kraftigt efter lågkonjunkturen i slutet av 1990-talet. Ökningen följdes av en lugnare period i början av 2000-talet då t.ex. planerna på att köpa inredningsartiklar, hemelektronik samt fritids- och sportartiklar t.o.m. sjönk under ett par år. Nu ökar konsumenternas inköpsplaner klart med undantag av hushållsmaskiner och inrikes semesterresor.

Hushållens inköpsplaner under de följande sex månaderna, 2:a kvartalet 2006 och 2001

Lågräntelån sätter fart på inköpsplanerna

Bostadslån med låga räntor, som också anses förmånliga, samt långa lånetider sätter fart på konsumenternas inköpsplaner och gör att bankerna konkurrerar om kunderna. Banklån spelar en viktig roll vid finansiering av bostäder: 57 procent av de hushåll som svarade på konsumentbarometern uppgav att de i första hand tyr sig till lån, 28 procent till intäkterna från försäljning av den nuvarande bostaden och 9 procent till de egna besparingarna.

Planer på att köpa bostad efter kvartal 2001-2006

Pensionärer, arbetslösa och invånare i östra Finland har få planer på att köpa bostad

Högre tjänstemän och personer som sköter eget hushåll hade flest planer på att köpa ägarbostad. Av dem planerade omkring var sjätte att köpa bostad. Pensionärer, arbetslösa och hushåll som hör till den lägsta inkomstkvartilen hade minst inköpsplaner och bara 4 procent tänkte köpa bostad. Hos barnfamiljerna var planerna på att skaffa bostad lite allmännare än hos ensamstående eller hushåll som består av flera vuxna.

Planer på att köpa bostad efter befolkningsgrupp under de följande 12 månaderna, 2:a kvartalet 2006

Inköpsplanerna varierade mindre efter landskap än efter befolkningsgrupp. I täten låg Mellersta Finland, Östra Nyland och Egentliga Finland - i alla landskap kring 11 procent. Minst planer, 3-6 procent, fanns det i Södra Savolax, Södra Karelen, Mellersta Österbotten och Norra Karelen.

Planer på att köpa bostad efter landskap under de följande 12 månaderna, 2:a kvartalet 2006

På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2006, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet