Pressmeddelande 19.5.2006

Eino H. Laurila-medaljen till professor Jouko Paunio

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2006 har tilldelats professor emeritus, politices doktor Jouko Paunio. Han har under sin karriär aktivt arbetat med nationella och internationella uppgifter inom nationalekonomi och ekonomisk forskning.

Professor Jouko Paunio har verkat som ansedd forskare, lärare och forskningshandledare inom utveckling av nationalekonomin och dess strukturer samt ledare av vetenskapliga forskningssamfund. Nationalräkenskaperna som för Paunio varit stommen till ekonomiskt tänkande, strukturerar forskningen och utgör en mångsidig informationskälla. Han har betonat betydelsen av universitetsundervisning inom nationalräkenskaperna. Som användare av nationalräkenskaperna har Jouko Paunio varit en initiativrik utvecklare av uppgiftsinnehållet i och förbättrare av användbarheten av nationalräkenskaperna. Paunios karriär har kännetecknats av fördomsfri och uppmuntrande inställning till olika vetenskapliga och samhälleliga åsikter.

Under sin karriär har Paunio arbetat bl.a. vid Statistikcentralen och Finlands Bank, som forskarprofessor vid Finlands Akademi, forskningsdirektör vid Ekonomiska kommissionen för Europa och professor inom nationalekonomi vid Helsingfors universitet. Han blev pensionerad från professorstjänsten år 1993.

Nämnden som fattar beslutet om Eino H. Laurila-medaljen överräcker medaljen till Jouko Paunio den 29 maj 2006.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en erkänsla för viktigt arbete för forskning inom nationalekonomin och i synnerhet för arbete för utveckling, tillämpning och främjande av system för beskrivning av nationalekonomin. Syftet med medaljen är att också främja växelverkan mellan forskning inom nationalekonomin och det praktiska statistikarbetet. Om utdelningen av medaljen beslutar Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Statistiska Samfundet i Finland, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första medaljen tilldelades år 1993 professor Eino H. Laurila för betydande arbete för utveckling av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437