Pressmeddelande 17.2.2006

Statistikcentralen reviderade konsumentprisindexet

Statistikcentralens konsumentprisindex har reviderats. Indexets vikstruktur har ändrats och innehållet i indexkorgen har uppdaterats. Basåret för det reviderade indexet är år 2005.

I samband med revideringen byttes omkring 22 procent av varorna i indexkorgen ut. Nya varor i konsumentprisindexet är bl.a. förgräddat bröd och kaffebröd, smaksatt kvarg, mössa och MP3-spelare. Ifråga om restaurangmat är de nya varorna pasta, vegetarisk mat, sallad, efterrätter och specialkaffe. Från indexet bortfaller t.ex. mannagryn, nötbog, matberedare, videobandspelare, videokassett och filmrulle. I indexet uppföljs utvecklingen av priset på totalt 497 varor. För konsumentprisindexet samlas månatligen in omkring 55 000 prisuppgifter från 3 500 affärer.

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2005=100 baserar sig på nationalräkenskapernas uppgifter för år 2004, som har uppdaterats att svara mot värdet av den privata konsumtionen år 2005. År 2005 uppgick värdet av den privata konsumtionen till 70,4 miljarder euro. Under tidigare basår 2000 var motsvarande konsumtion 56,5 miljarder euro.

Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2005=100 och 2000=100

Bearbetningen av utgifter för ägarboende i konsumentprisindexet reviderades. I det gamla indexet mättes ägarboende med en metod som bygger på driftskostnader, medan man i det nya konsumentprisindexet använder en metod som baserar sig på nettoanskaffning av bostäder. På grund av metodrevideringen ökade boendets viktandel i indexet från 19,5 procent till 21,3 procent. Bostadsprisernas viktandel i konsumentprisindexet steg, medan räntornas viktandel sjönk. Bakom förändringen ligger ett projekt inom EU:s statistikväsen. Syftet med projektet är att inkludera ägarboende i EU:s harmoniserade konsumentprisindex.

Basåret för det harmoniserade konsumentprisindexet ändrades

Statistikcentralen har också reviderat det harmoniserade konsumentprisindexet, som räknas för den europeiska statistikbyrån Eurostat. Basåret för det nya harmoniserade konsumentprisindexet är 2005.

Täckningen och varukorgen i det harmoniserade konsumentprisindexet avviker något från det nationella konsumentprisindexets. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker nästan 90 procent av varukorgen i det nationella konsumentprisindexet. Poster som saknas i det harmoniserade indexet, men som finns i det nationella, är bl.a. kapitalkostnaderna för ägarboende, penningspel och räntor på konsumtionskrediter.

De poster i det nationella konsumentprisindexet som slopats från det harmoniserade konsumentprisindexet 2005 = 100 och deras viktandelar

Varor/grupp Vikt i KPI, %
Ägarboende 8,7
Fordonsskatt 0,5
Penningspel 2,0
Räntor på konsumtionskrediter 1,2
Överlåtelseskatt på lösenavgift för dokument 0,4
Slopade från det harmoniserade indexet, totalt 12,7

Eurostat publicerar EU- och EMU-områdenas nya harmoniserade konsumentprisindex 2005=100 för januari 2006 tisdagen den 28 februari 2006.

Källa: Konsumentprisindex 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Länkar: Offentliggörande av statistik i samband med meddelandet