Pressmeddelande 27.1.2006

Statistikcentralen har öppnat en ny webbtjänst för läroanstalter

Statistikcentralen har i sin webbtjänst sammanställt webbsidor, Opiksi, som är särskilt avsedd för läroanstalter. Webbsidorna är avgiftsfria och finns på finska. På sidorna presenteras Statistikcentralens undervisningsmaterial och utvald statistik som kan utnyttjas i undervisningen.

På de nya webbsidorna presenteras bl.a. de tjänster och publikationer vid Statistikcentralen som lämpar sig undervisningsändamål, undervisningsmaterial för olika utbildningsnivåer samt statistik med anknytning till olika läroämnen. I tjänsten ges också vägledning i att hitta utbildningsstatistik.

Webbsidorna har öppnats för pilotanvändning 27.1.2006 och kommer att kompletteras på basis av de synpunkter som vi får in. Alla de som lämnat synpunkter på webbsidorna före 15.2.2006 får i två månader tillgång till webbversionen av Statistisk årsbok för Finland 2005. De tio första får dessutom årsboken i tryckt version och på cd-rom, medan de tio följande får 125-årsjubileumsutgåvan av årsboken, som innehåller ett omfattande historiskt avsnitt.

Statistikcentralen presenterar de nya webbsidorna i samband med Educa, ett landsomfattande evenemang inom utbildningssektorn. Educa anordnas 27-28.1.2006 i Helsingfors mässcentrum. Övriga tjänster som presenteras vid evenemanget är bl.a. Statistikcentralens webbskola, där du hittar undervisningsmaterial som gäller användningen av statistikuppgifter, materialet i Virtual Statistics, dvs. undervisningsmaterial på webben om användning av statistik som producerats inom Virsta-projektet och Inplaceringstjänsten, som innehåller uppgifter t.ex. om de examinerades sysselsättning, fortsatta studier och regionala placering på arbetsmarknaden. Virsta - Virtual Statistics - är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och länsstyrelsen i Södra Finland och som koordineras av Statistikcentralen. Statistikcentralen hittar du på mässavdelning 4c28.

Förfrågningar: Paula Jäppinen (09) 1734 3503, 050-5512306; Reija Helenius (09) 1734 3677; förnamn.efternamn@tilastokeskus.fi

Länkar: Statistikcentralens webbsidor Opiksi: www.tilastokeskus.fi/opiksi