Pressmeddelande 19.1.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Bostadsköp och anskaffningar till hemmet planeras i rekordtakt

Hushållens planer att skaffa ägarbostad ökade kraftigt för tre år sedan och var under det sista kvartalet i fjol högst sedan lågkonjunkturen på 90-talet. Nu ämnade omkring 9 procent av hushållen skaffa ägarbostad under de följande 12 månaderna. Ett rekordantal hushåll planerade också att renovera och inreda bostaden, köpa hemelektronik och fritidsartiklar samt resa utomlands på semester inom ett halvt år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades 4 630 finländare i oktober-december.

Hushållens köpplaner de följande 6 mån., 4:e kvartalet 2005

* Inkl. digitalbox och digital-tv
** Inkl. också grundläggande renovering
*** Under de följande 12 månaderna

Planer på att köpa bostad varierar mycket efter befolkningsgrupp och område

Flest planer på att köpa bostad hade hushållen som utgörs av högre tjänstemän. Av dessa hushåll planerade vart sjätte att köpa bostad. Minst planer på att köpa bostad hade hushåll som utgörs av arbetslösa, pensionärer och studerande. Barnfamiljer planerade oftare bostadsköp än de personer som bor ensamma eller hushåll som består av flera vuxna.

Planerade bostadsköp efter befolkningsgrupp de följande12 mån., 4:e kvartalet 2005

Bostadsköp planerades aktivast i Nyland och av kustkommunerna i västra Finland i Norra Österbotten, Egentliga Finland, Mellersta Österbotten och i Österbotten. Det fanns färre köpplaner än i genomsnitt i Satakunta, Norra Savolax och Östra Nyland.

Planerade bostadsköp efter landskap de följande 12 mån., 4:e kvartalet 2005

Vartannat hushåll tar banklån vid bostadsköp

Konsumenternas avsikter att spara och ta lån är i stort sett oförändrade. Fyra hushåll av fem ämnade spara och ett av sju ta lån under det kommande året. Av alla hushåll meddelade 12 procent att de i förväg sparar för bostad, medan 5 procent planerade ta lån för att kunna köpa aktielägenhet.

Bankerna tävlar om kunderna bl.a. genom bostadslån. Räntorna på bostadslån har varit låga under en lång tid. Detta återspeglar sig i finansieringsplanerna för bostadsköp. I december 2005 meddelade vartannat hushåll som ämnade köpa bostad att banklån är den primära finansieringskällan vid anskaffning av bostad. Vart tredje hushåll tänker ty sig till intäkterna från försäljning av den nuvarande bostaden och vart tionde till sina besparingar.

Anskaffningar till hemmet ofta i planerna

Bostadsmarknaden har blivit allt livligare och återspeglar sig i konsumenternas planer att göra anskaffningar till hemmet. Bostadsköpare har ofta egna krav på hur funktionell och trivsam bostaden skall vara. Därför satsar konsumenterna på inredning och anskaffningar till hemmet. Konsumenternas planer att renovera, inreda och köpa hemelektronik steg under det sista kvartalet i fjol till rekordnivå. Det samma gällde också dyra fritidsartiklar. Året 2006 ser ut att bli ett rekordår vad gäller dessa anskaffningar. Planerna på att skaffa hushållsmaskiner har däremot under de två senaste åren legat nära 20 procent.

Hushåll som utgörs av högre tjänstemän, studerande och personer som sköter eget hushåll hade oftare köpplaner än andra hushåll. Minst köpplaner hade pensionärshushållen. Om man jämför de olika landskapen planeras olika inköp till hemmet oftast i Nyland och minst i Södra och Norra Karelen, Södra och Norra Savolax och i Lappland.

Planer att göra anskaffningar till hemmet efter landskap och befolkningsgrupp de följande 6 mån., procent av hushållen

Renovering av bostad Heminred-ning Hem-
elektronik
Hushållsma-skiner Fritids-
artiklar
Landskap
Nyland 33,0 55,3 49,1 23,4 28,1
Egentliga Finland 37,1 45,5 45,9 19,5 21,3
Satakunta 37,6 47,0 42,6 17,0 23,4
Egentliga Tavastland 31,1 49,9 37,5 19,0 19,2
Birkaland 30,4 46,5 45,9 19,1 23,3
Päijänne-Tavastland 31,9 46,1 43,5 15,5 22,7
Kymmenedalen 32,4 40,1 47,2 20,5 25,5
Södra Karelen 36,0 35,9 37,2 19,8 17,5
Södra Savolax 29,5 37,2 39,7 12,6 11,3
Norra Savolax 33,6 41,4 41,6 17,9 20,4
Norra Karelen 31,2 37,7 36,0 18,6 15,9
Mellersta Finland 28,5 51,2 52,1 18,9 26,6
Södra Österbotten 26,7 44,0 40,4 15,9 24,3
Österbotten 36,9 41,7 42,8 19,3 23,0
Mellersta Österbotten 25,8 51,8 58,0 19,9 35,0
Norra Österbotten 30,6 51,4 47,0 18,6 25,4
Kajanaland 35,9 40,6 37,0 20,6 18,2
Lappland 21,5 42,4 41,2 11,2 16,4
Östra Nyland 22,4 50,7 34,9 17,7 25,5
Hela landet 31,9 47,7 45,0 19,4 23,6
Renovering av bostad Hem-
inredning
Hem-
elektronik
Hushålls-maskiner Fritids-
artiklar
Befolkningsgrupp *)
Män 33,9 45,6 47,9 19,2 26,7
Kvinnor 30,0 49,6 42,2 19,6 20,6
15-24 -åringar 23,7 65,5 63,1 27,5 37,8
25-34 -åringar 30,7 68,6 63,5 26,8 38,4
35-44-åringar 34,1 54,7 50,3 22,5 32,2
45-54-åringar 38,2 47,6 38,0 18,0 20,6
55-64-åringar 34,4 31,3 34,3 12,3 10,7
65-74-åringar 28,2 22,6 24,4 11,2 5,7
Grundskoleutbildning 27,6 42,4 39,6 17,5 19,4
Utbildning på mellannivå 32,4 48,7 46,3 20,0 25,2
Högre utbildning 37,5 53,8 50,9 21,2 27,0
Huvudstadsregionen 31,1 56,5 50,5 24,1 28,6
Övriga södra Finland 33,8 46,2 41,9 19,2 23,2
Västra Finland 32,4 46,5 45,9 18,6 23,8
Östra Finland 31,8 39,2 39,5 16,6 16,7
Norra Finland 28,3 47,0 43,8 16,8 21,6
Lantbruksföretagare 48,9 36,1 34,2 14,9 16,8
Övriga företagare 35,7 46,1 40,8 16,9 24,9
Högre tjänstemän 37,9 59,5 58,8 27,6 35,2
Lägre tjänstemän 35,0 59,6 47,6 20,9 26,3
Arbetare 35,4 51,2 48,9 20,0 26,0
Arbetslösa 24,1 39,3 35,1 16,0 18,0
Studerande 21,9 62,2 65,9 25,0 37,8
Pensionärer 28,4 24,7 25,1 11,3 7,4
Personer som sköter eget hushåll o.d. 35,9 59,9 54,2 26,5 26,4
Ensamstående 22,5 44,6 43,8 19,3 19,7
Barnfamiljer 39,2 60,6 53,7 24,3 37,4
Övriga (vuxen)hushåll 36,6 42,8 40,9 16,4 18,8
Lägsta inkomstkvartil 19,6 39,3 39,8 15,5 17,6
Näst lägsta inkomstkvartil 29,9 45,2 42,9 18,8 18,6
Näst högsta inkomstkvartil 38,4 51,0 49,6 20,9 27,4
Högsta inkomstkvartil 42,3 62,0 51,0 25,2 36,1
Inkomsterna ej kända 34,9 38,3 38,9 15,0 20,0
Alla totalt 31,9 47,7 45,0 19,4 23,6
På grund av der ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

*) Befolkningsgrupp definieras här enligt egenskapen hos intervjupersonen eller intervjupersonens hushåll.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet