Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Pressmeddelande 14.2.2005

Inflationen avtog i januari till 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,2 procent i januari. I december var den 0,4 procent.

Konsumentpriserna steg på årsnivå mest på grund av att priserna på bränslen steg från januari i fjol. Inflationen påverkades också av hyresförhöjningar, stegringen av priserna på kultur- och fritidstjänster samt bostäder. Däremot dämpades stegringen av konsumentpriserna av att alkoholdryckerna blev billigare. Lägre samtalsavgifter och billigare begagnade bilar samt räntenedgången minskade också inflationen.

Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 0,5 procent. Nedgången berodde närmast på klädrealisationer. Bensinen blev också billigare från december.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-1/2005

Indextalen finns här: Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi