22.11.2004

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437

Eino H. Laurila -kansantulomitali Pertti Kukkoselle ja Martti Lehtoselle

Vuoden 2004 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty professori Pertti Kukkoselle ja valtiotieteiden maisteri Martti Lehtoselle. Mitalinsaajat ovat pitkän ekonomistinuransa aikana toimineet aktiivisesti keskeisissä talouspolitiikan ja taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Professori Pertti Kukkonen on ollut uranuurtaja kehitettäessä makrotaloustieteeseen ja kansantalouden tilinpitoon pohjautuvaa lyhyen ajan ekonometrista mallia maahamme. Hän on toiminut muun muassa Suomen Pankin tutkimusjohtajana ja Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen johtajana.

VTM Martti Lehtonen on kansainvälisesti arvostettu tilinpidon asiantuntija ja on toiminut keskeisissä tehtävissä EU:n tilastojen laatua kehittävissä komiteoissa ja työryhmissä. Hän työskennellyt Tilastokeskuksessa, valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa, jonka tilasto-osaston päällikön paikalta hän jäi eläkkeelle.

Tilinpidon käyttäjinä Kukkonen ja Lehtonen ovat tehneet lukuisia hyödyllisiä aloitteita kansantalouden tilinpidon kehittämiseksi ja sen informaatioarvon parantamiseksi.

Mitalit luovutetaan Kukkoselle ja Lehtoselle Kansantaloudellisen Yhdistyksen järjestämän iltapäivätilaisuuden alussa torstaina 9.12.2004 klo 16.00 Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.


Tiedote PDF-muodossa.