Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

15.11.2004

Lisätietoja: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Timo Koskimäki (09) 1734 3479
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Vuokrat heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin

Vuokrat nousivat tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousu oli 1,4 prosenttia ja muualla Suomessa 2,8 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 3,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

Edellisestä vuosineljänneksestä vuokrat nousivat 0,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 0,8 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat 1,1 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 0,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vuokratilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin. Nyt julkaistava vuokratilasto sisältää neljännesvuosittaiset vuokratiedot vuoden 2003 alusta alkaen.

Vuokratilasto, 3. neljännes 2004

Vuokratilasto 2003=100 Keskivuokra (e/m2) Pisteluku Vuosimuutos Neljännesvuosimuutos
Koko maa 8,18 103,1 2,8 % 0,9 %
- Aravat 7,46 103,9 3,6 % 0,9 %
- Vapaarahoitteiset 8,72 102,5 2,3 % 0,8 %
Pääkaupunkiseutu 10,03 102,7 2,4 % 1,0 %
- Aravat 8,43 104,2 4,2 % 0,9 %
- Vapaarahoitteiset 11,26 101,9 1,4 % 1,1 %
Muu Suomi 7,50 103,2 3,0 % 0,8 %
- Aravat 7,09 103,8 3,3 % 1,0 %
- Vapaarahoitteiset 7,80 102,9 2,8 % 0,7 %

Vuokratiedot alueen ja rahoitustyypin mukaan neljännesvuosittain 2003/1 - 2004/3

Koko maa 2003 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4 2004/1 2004/2 2004/3
Yhteensä e/m2/kk 7,94 7,88 7,95 7,96 7,97 8,04 8,11 8,18
2003=100 100,0 99,3 100,1 100,2 100,4 101,3 102,2 103,1
Muutos edell. neljännes % - - 0,8 0,2 0,1 0,9 0,9 0,9
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,0 2,1 2,8
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 8,50 8,45 8,52 8,52 8,52 8,55 8,65 8,72
2003=100 100,0 99,3 100,2 100,2 100,2 100,6 101,7 102,5
Muutos edell. neljännes % - - 0,9 0,0 0,0 0,4 1,1 0,8
Muutos edell. vuosi % - - - - - 1,3 1,4 2,3
Aravat e/m2/kk 7,18 7,12 7,17 7,20 7,23 7,34 7,39 7,46
2003=100 100,0 99,2 99,8 100,3 100,7 102,3 102,9 103,9
Muutos edell. neljännes % - - 0,7 0,5 0,4 1,6 0,6 0,9
Muutos edell. vuosi % - - - - - 3,2 3,1 3,6
Pääkaupunkiseutu
Yhteensä e/m2/kk 9,77 9,63 9,82 9,80 9,83 9,94 9,93 10,03
2003=100 100,0 98,6 100,5 100,3 100,6 101,8 101,7 102,7
Muutos edell. neljännes % - - 1,9 -0,2 0,3 1,1 -0,1 1,0
Muutos edell. vuosi % - - - - - 3,2 1,2 2,4
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 11,05 10,87 11,14 11,10 11,08 11,16 11,13 11,26
2003=100 100,0 98,4 100,8 100,5 100,3 101,0 100,8 101,9
Muutos edell. neljännes % - - 2,5 -0,3 -0,1 0,7 -0,2 1,1
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,7 -0,1 1,4
Aravat e/m2/kk 8,09 8,01 8,09 8,09 8,19 8,35 8,36 8,43
2003=100 100,0 98,9 99,9 100,0 101,2 103,2 103,3 104,2
Muutos edell. neljännes % - - 1,0 0,1 1,2 1,9 0,1 0,9
Muutos edell. vuosi % - - - - - 4,3 3,4 4,2
Muu Suomi
Yhteensä e/m2/kk 7,26 7,24 7,25 7,28 7,28 7,33 7,44 7,50
2003=100 100,0 99,6 99,9 100,2 100,3 101,0 102,4 103,2
Muutos edell. neljännes % - - 0,3 0,3 0,0 0,7 1,4 0,8
Muutos edell. vuosi % - - - - - 1,4 2,5 3,0
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 7,58 7,57 7,57 7,58 7,59 7,61 7,74 7,80
2003=100 100,0 99,9 99,9 100,1 100,1 100,4 102,2 102,9
Muutos edell. neljännes % - - 0,1 0,1 0,1 0,3 1,8 0,7
Muutos edell. vuosi % - - - - - 0,5 2,3 2,8
Aravat e/m2/kk 6,83 6,78 6,82 6,86 6,86 6,96 7,02 7,09
2003=100 100,0 99,3 99,8 100,5 100,5 101,9 102,8 103,8
Muutos edell. neljännes % - - 0,5 0,7 0,0 1,5 0,8 1,0
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,7 3,0 3,3

Lähde: Vuokrien neljännesvuositilasto 2004, 3. neljännes. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.