Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

15.11.2004

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto kasvoi syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa syyskuulle kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 1995-2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuoden 2003 syyskuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 3,8 prosenttia vuoden 2004 syyskuussa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta kaikki muut paitsi alkutuotanto kasvoivat. Syyskuussa työpäiviä oli yhtä monta kuin edellisvuoden syyskuussa.

Teollisuustuotanto lisääntyi 6 prosenttia vuoden 2003 syyskuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 20 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät 7 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 7 prosenttia. Muu tehdasteollisuus sekä energiahuolto kasvoivat molemmat prosentin verran.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 5 prosenttia syyskuusta 2003. Tukkukauppa vilkastui 6 prosenttia ja vähittäiskauppa 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 2 prosenttia.

Alkutuotannon määrä väheni 4 prosenttia vuoden 2003 syyskuusta. Hakkuiden määrä laski 7 prosenttia. Lihantuotanto väheni 2 prosenttia ja maidontuotanto 3 prosenttia. Kasvinviljelyn ennakoidaan kasvaneen 6 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 5 prosenttia. Rakentaminen kasvoi prosentin. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 syyskuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Kokonaistuotanto kasvussa kolmannella neljänneksellä

Kausitasoitetun ja kalenterikorjatun (työ- ja kauppapäiväkorjaus) kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä noin 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuperäisten tuotantomäärien mukaan tarkasteltuna muutoksen vuoden takaisesta neljänneksestä ennakoidaan olevan noin 3,9 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä kausitasoitetun kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen noin 1,2 prosenttia. Neljännesvuositilinpito tarkempine bkt-tietoineen julkaistaan 9.12.2004.

EU:n tilastovirasto Eurostat on kehittänyt neljännesvuosittaisen bruttokansantuotteen pikaennakon EU- ja Euro-alueelle (Flash GDP). EU:n bkt:n pikaennakko pohjautuu maittaisiin tietoihin. Pikaennakko julkaistaan 45 päivässä vuosineljänneksen päättymisestä. http://www.europa.eu.int/comm/eurostat --> News Releases

Suomen EU:lle toimittamat pikaennakkotiedot löytyvät Internet-sivulta http://www.tilastokeskus.fi/flashgdp

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, syyskuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.