Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

15.11.2004

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Inflaatio kiihtyi lokakuussa 0,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 0,9 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen johtui suurimmaksi osaksi polttonesteiden kallistumisesta.

Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden kallistuminen, 0,8 prosenttiyksikköä. Inflaatioon vaikuttivat myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hintojen nousu, vuokrankorotukset sekä asuntojen kallistuminen viime vuodesta. Inflaatiota puolestaan hillitsi edelleen eniten maaliskuinen alkoholiveron lasku. Puhelumaksujen ja käytettyjen autojen halpeneminen sekä korkojen lasku viime vuodesta pienensivät niin ikään inflaatiota.

Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia, mikä johtui lähinnä öljytuotteiden kallistumisesta.

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 2004

Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 106,0 0,9% 0,3%
Elinkustannusindeksi (1951:10=100) 1 590
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) 114,4 0,6% 0,4%

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio nopeutui lokakuussa ennakkotietojen mukaan 2,5 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli lokakuussa 2,5 prosenttia. Syyskuussa se oli 2,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 0,6 prosenttia.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu joidenkin jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee lokakuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. marraskuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2004, lokakuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.