Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

20.10.2004

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto kasvoi elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi elokuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa elokuulle selvää kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 1995-2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 4,9 prosenttia vuoden 2003 elokuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 4,9 prosenttia vuoden 2004 elokuussa edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Elokuussa työpäiviä oli yksi enemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Kokonaistuotanto kasvoi selvästi myös työpäiväkorjattuna.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto lisääntyi 9 prosenttia vuoden 2003 elokuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 31 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät lähes 10 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 9 prosenttia. Muu tehdasteollisuus kasvoi 2 prosenttia. Energianhuolto lisääntyi 9 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 4 prosenttia elokuusta 2003. Tukkukauppa vilkastui 6 prosenttia ja vähittäiskauppa 3 prosenttia. Autokauppa laski prosentin.

Alkutuotannon määrä kasvoi 7 prosenttia vuoden 2003 elokuusta. Hakkuiden määrä lisääntyi 7 prosenttia. Lihantuotanto kasvoi 12 prosenttia ja maidontuotanto väheni 2 prosenttia. Kasvinviljelyn ennakoidaan kasvaneen vajaat 9 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 7 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 elokuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, elokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.