13.10.2004

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammi-elokuussa 4,7 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 tammi-elokuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin tammi-elokuussa 2003. Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui elokuussa. Tavaratalokaupan myynnin arvo laski 0,1prosenttia, kun taas päivittäistavarakaupan myynnin arvo kasvoi 0,9 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli elokuussa 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi elokuussa 6,8 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, elokuu 2004
ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % ** Uusimman laskenta-
kuukauden
vuosimuutos % *
09-11/2003 12/2003-02/2004 03-05/2004 06-08/2004 08/2004
Autokauppa 15,2 17,9 14,7 -0,7 -1,1
Tukkukauppa 3,2 2,7 7,7 7,9 6,8
Vähittäiskauppa 4,9 5,6 4,8 4,3 2,8
-päivittäistavarakauppa 4,1 4,0 1,8 1,6 0,9
-tavaratalokauppa 7,1 6,3 4,0 4,3 -0,1
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2004 elokuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Kesä-elokuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,3 prosenttia, mikä oli hieman alkuvuotta hitaampaa. Myös autokaupan kasvuvauhti hidastui kesä-elokuussa verrattuna edeltävään kolmen kuukauden ajanjaksoon. Tukkukaupan kasvuvauhti sen sijaan lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla ja oli 7,9 prosenttia.

Maaliskuusta lähtien vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut myynnin arvoa nopeammin. Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi kesä-elokuussa 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo verrattuna vuodentakaiseen. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo. Myynnin määrät saadaan poistamalla myynnin arvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkö on yritys ja se kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/til/klv/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2004,elokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.