23.9.2004

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Majoitusliikkeissä yövyttiin heinäkuussa 2 prosenttia viimevuotista enemmän

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi heinäkuussa vajaat 2 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Määrä kohosi lähes 2,9 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä sen sijaan säilyi edellisvuoden tasolla. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Kaukomailta tulleiden matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät heinäkuussa voimakkaasti. Kiinalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä kaksinkertaistuivat ja japanilaisten yöpymiset lisääntyivät kolmanneksen viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Myös yhdysvaltalaisten yöpymisiä kirjattiin 16 prosenttia viimevuotista enemmän. Ruotsalaiset olivat kuitenkin ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä 161 000 yöpymisvuorokaudellaan, vaikka määrä vähenikin 2 prosenttia viime vuodesta.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli heinäkuussa 55,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 51,3 prosenttia. Maakunnista korkeimmat käyttöasteet mitattiin Ahvenanmaalla, 73,2 prosenttia, ja Etelä-Savossa, 65,9 prosenttia. Yli 80 prosentin huonekäyttöasteeseen päästiin Kalajoella ja Maarianhaminassa. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 66,8 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli heinäkuussa 66,17 euroa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 65,63 euroa.

Tammi-heinäkuussa lähes 10,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin tammi-heinäkuussa 2004 lähes 10,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli vajaan prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät ennallaan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yöpymisten määrä kasvoi eniten Etelä-Pohjanmaalla, 6,7 prosenttia, ja Pirkanmaalla, 5,6 prosenttia.

Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät tammi-heinäkuussa eniten, 13 prosenttia. Yhdysvaltalaisten, japanilaisten ja italialaisten yöpymiset lisääntyivät 10-11 prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan venäläisten yöpymiset vähenivät 13 prosenttia ja hollantilaisten ja norjalaisten yöpymiset 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yöpymisten muutos tammi-heinäkuussa 2004 / 2003, %
Yöpyneiden 10 tärkeintä lähtömaata, suluissa osuus yöpymisistä vuonna 2003

Majoitustilastossa on otettu käyttöön puuttuvan tiedon käsittelymenetelmä vuoden 2004 alussa. Menetelmä parantaa tilaston ajallista ja alueellista vertailukelpoisuutta. Vuoden 2004 heinäkuun tilastossa vastaamatta jättäneiden liikkeiden osuus oli 17,6 prosenttia. Tilastollisin menetelmin korvattujen puuttuvien tietojen osuus yöpymisten kokonaismäärästä oli 10,2 prosenttia. Toistaiseksi vertailukelpoisia kuukausitietoja, joiden perusteella muutosta kuvaavat prosentit on laskettu, on tuotettu ainoastaan vuoden 2003 tammi-heinäkuulta.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto 2004, heinäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja hotelliyöpymisistä Internetissä osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.