Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

20.8.2004

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssien määrä laski alkuvuonna

Tammi-kesäkuun aikana pantiin vireille 1 289 konkurssia, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä lisääntyi vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä muutamalla prosentilla vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2004 toisella neljänneksellä konkurssien määrä kääntyi kuitenkin selvään laskuun. Niiden määrä laski viidenneksen verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 1989-2004

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui kaikkiaan 4 900 työpaikkaa, 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä kasvussa

Velkajärjestelyhakemusten määrä laski yhtäjaksoisesti 1990-luvun puolivälistä vuoden 2003 ensimmäiselle puoliskolle asti, jolloin velkajärjestelyhakemusten määrä kääntyi kasvuun. Kasvu jatkui edelleen vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa 2 299 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 168 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty yhteensä lähes 80 000.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vireille pannut konkurssit toimialoittain tammi-kesäkuussa 2004 ja 2003

Konkurssit
tammi-kesäkuu
2004
Konkurssit
tammi-kesäkuu
2003
Konkurssiin haetut yritykset ja yrittäjät 1 271 1 390
- Maa-, metsä- ja kalatalous 33 35
- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 178 202
- Rakentaminen 233 251
- Kauppa 232 246
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 88 91
- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 94 123
- Muut palvelut 285 311
- Toimiala tuntematon 128 131
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 18 29
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 1 289 1 419

Vireille pannut konkurssit maakunnittain tammi-kesäkuussa 2004 ja 2003

Konkurssit
tammi-kesäkuu
2004
Konkurssit
tammi-kesäkuu
2003
Uusimaa 417 436
Itä-Uusimaa 21 17
Varsinais-Suomi 109 128
Satakunta 44 68
Kanta-Häme 33 38
Pirkanmaa 117 96
Päijät-Häme 49 53
Kymenlaakso 39 32
Etelä-Karjala 29 34
Etelä-Savo 43 46
Pohjois-Savo 48 55
Pohjois-Karjala 25 26
Keski-Suomi 60 75
Etelä-Pohjanmaa 65 75
Pohjanmaa 59 58
Keski-Pohjanmaa 19 29
Pohjois-Pohjanmaa 70 92
Kainuu 11 16
Lappi 24 38
Ahvenanmaa 7 7
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 1 289 1 419

Lähde: Konkurssitiedote 7/2004. Tilastokeskus
Aikasarjat vireille pannuista konkursseista ja yrityssaneerauksista päätoimialoittain saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.