12.8.2004

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi kesäkuussa 3,8 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesäkuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 2003. Vähittäiskaupan kasvuvauhti piristyi kesäkuussa vuodentakaisesta, mutta oli hitaampaa kuin alkuvuonna. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 2,8 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 2,7 prosenttia viime vuodesta. Alkoholiveron laskulla oli vaikutusta sekä vähittäiskaupan että päivittäistavarakaupan kasvun taantumiseen. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli kesäkuussa 1,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi kesäkuussa 9,1 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kesäkuu 2004
ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % ** Uusimman laskenta-
kuukauden
vuosimuutos % *
07-09/2003 10-12/2003 01/2003-03/2004 04/-06/2004 06/2004
Autokauppa 17,3 16,2 17,7 8,0 1,0
Tukkukauppa 2,7 2,9 3,6 7,8 9,1
Vähittäiskauppa 4,4 5,0 6,1 3,7 3,8
-päivittäistavarakauppa 3,2 4,1 3,7 1,9 2,7
-tavaratalokauppa 5,2 6,5 6,9 3,0 2,8
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2004 kesäkuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Huhti-kesäkuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 3,7 prosenttia, mikä oli hieman alkuvuotta hitaampaa. Myös autokaupan kasvuvauhti hidastui huhti-kesäkuussa verrattuna edeltävään kolmen kuukauden ajanjaksoon. Tukkukaupan kasvuvauhti sen sijaan lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla ja oli 7,8 prosenttia.

Maaliskuusta lähtien vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut myynnin arvoa nopeammin. Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 1,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo verrattuna vuodentakaiseen. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä kasvoi 2,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo. Myynnin määrät saadaan poistamalla myynnin arvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkö on yritys ja se kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/til/klv/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2004,kesäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.