30.7.2004

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552, ritva.marin@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi 5 prosenttia vuonna 2003

EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisestä vuodesta 5 prosenttia ja niiden määrä nousi 2,5 miljoonaan vuonna 2003. Matkailu Suomeen väheni Venäjältä, Yhdysvalloista ja Aasiasta, mikä pienensi Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskasvun vajaaseen prosenttiin. Yhteensä ulkomaalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä 4,3 miljoonaa kertaa. Matkailutulot EU-maista lisääntyivät edellisestä vuodesta lähes 3 prosenttia 852 miljoonaan euroon, mikä on yli puolet Suomen matkailutuloista. Vuonna 2003 ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa palveluihin ja ostoksiin 1,7 miljardia euroa eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen matkailutilastosta vuodelta 2004.

Yöpymisten kokonaismäärän kasvu jäi 0,6 prosenttiin

Vuonna 2003 kotimaanmatkailijoiden majoituspalvelujen käyttö lisääntyi marginaalisesti (0,4 %). Kysynnän pieni kasvu ei riittänyt korvaamaan edellisen vuoden lähes 3 prosentin laskua, ja kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä jäi edelleen pari prosenttia vuoden 2001 tasoa pienemmäksi, yhteensä 11,8 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. Koska vetoapua ei tullut ulkomaisesta kysynnästä, yöpymisten kokonaismäärän kasvu majoitusliikkeissä jäi vaatimattomaan 0,6 prosenttiin. Hotelliyöpymisten määrä kasvoi jonkin verran enemmän (1 %). Vuonna 2003 majoitusliikkeissä kirjattiin yhteensä 16,1 miljoonaa yöpymistä, näistä 12,9 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä.

Majoitustoiminnan kasvu hidastunut

Majoitustoiminnan kasvu on hidastunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Yöpymisten määrällä mitattuna majoituspalvelujen käyttö lisääntyi vuodesta 2000 vuoteen 2003 vain marginaaliset 0,3 prosenttia. Kysynnän lähes olematon kasvu on hillinnyt hotellihuoneiden hintojen nousua, joka on jäänyt jälkeen yleisestä hintatason noususta. Vuonna 2003 hotellihuonehinnat olivat nousseet 3,1 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna, kun samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 5,1 prosenttia ja ravintoloiden hinnat 7,6 prosenttia. Kysynnän heikko kehitys näkyy toimialan liikevaihdossa, joka Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan pysyi vuosina 2000-2002 lähes samoissa lukemissa, vähän yli 1,2 miljardissa eurossa.

Vuosi 2002 oli majoitustoiminnan kannalta heikoin kymmeneen vuoteen. Yöpymiset vähenivät runsaan prosentin ja hotellihuoneiden käyttöaste laski edellisen vuoden 49,4 prosentista 48,2 prosenttiin. Vuodesta 1992 vuoteen 2000 yöpymiset olivat lisääntyneet keskimäärin 4 prosentin vuosivauhdilla. Kuluttajahintaindeksin mukaan vuonna 2002 hotellihuoneiden hinnat laskivat edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia. Kysynnän negatiivinen kehitys ja hintojen lasku näkyivät toimialan liikevaihdossa, joka pieneni 1,5 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia vuonna 2003

Vuoden 2003 aikana tilanne on parantunut vain vähän. Majoituspalvelujen kysyntä kasvoi jonkin verran, mutta hotellihuoneiden käyttöasteen lasku jatkui tarjonnan lisääntyessä. Hotellihuoneiden käyttöasteessa ollaan palattu vuoden 1997 tasolle, 47,5 prosenttiin. Hotellien huonehinnat nousivat 3.6 prosenttia ja Tilastokeskuksen palvelualojen kuukausikuvaajat osoittavat toimialalle vaatimatonta 0,6 prosentin kasvua vuodelle 2003. Majoitustilaston ennakkotietojen mukaan varsinkin kotimainen kysyntä on vähän elpynyt vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä.

Alla olevassa kuviossa näkyy majoitustoimen liikevaihdon ja kysynnän kasvun lähes paikallaan pysyminen vuosina 2001-2003. Kuukausittaisessa aikasarjassa näkyy hyvin myös alan voimakkaat kausivaihtelut, jotka toistuvat vuosittain samanlaisina.

Hotelliyöpymiset ja majoitustoimialan liikevaihto

Lähde: Matkailutilasto 2004, Tilastokeskus
Lisätietoja majoitustilaston vuosijulkaisuista Internetissä osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.